Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Seznam členů Zastupitelstva města Šternberka po roce 1990

  1. Do roku 2000 se zastupitelský sbor nazýval Městské zastupitelstvo Šternberk, název Zastupitelstvo města Šternberka (dále jen ZM) platí od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2000.
  2. V každém volebním období jsou vyznačeny funkce starosty a místostarosty
    (do roku 2000 byla funkce místostarosty nazývána zástupcem starosty).
  3. Počátek nebo konec výkonu funkce je uveden pouze v případě, že se neshoduje s počátkem nebo koncem volebního období.
  4. Akademické tituly členů ZM jsou uváděny podle současnosti.
  5. Zdrojem údajů jsou ověřené zápisy ze zasedání ZM.
     

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375