Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 7. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 6. 12. 2023 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro
 
Navržený program:
1. Zahájení
2. Program zasedání ZM dne 06.12.2023
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápisy z jednání finančního výboru
5. Návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2024
6. Nedobytná pohledávka
7. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
8. Zápis z kontrolního výboru
9. Názvy nových ulic
10. Investice a velké provozní akce 2023 - změna č. 4
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12. Dotace 2023 - změny
13. Dotace MAS Šternbersko 2024 na provoz infocentra a vydávání ŠL
14. Individuální dotace 2024 - provoz sportovišť
15. Změny příspěvků příspěvkovým organizacím
16. Vyrovnávací platba SOHZ na rok 2024
17. Zvýšení příspěvku Sociálním službám Šternberk
18. Žádost o dotaci z rozpočtu města Šternberka – sociální oblast
19. Dohoda o splátkách dluhu – úhrada nákladů pohřbu
20. Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2156/3 v k.ú. Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Města Šternberka
21. Prodej podílů na pozemcích v k. ú. Želechovice u Uničova
22. Výkup pozemků po výstavbě cyklostezky spojující ulici Lhotskou s cyklostezkou směr Štarnov - České dráhy, a.s.
23. Záměr směny pozemků mezi Lesy ČR, s.p. a Městem Šternberk
24. Statut fondu pro obřady
25. Zprávy o činnosti výborů a komisí a návrh odměn členům za rok 2023
26. Diskuse členů zastupitelstva města
27. Diskuse občanů
28. Závěr

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375