Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 10. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 26. 6. 2024 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro


Navržený program:

1. Zahájení
2. Program zasedání ZM dne 26.06.2024
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Střednědobý výhled rozpočtu města Šternberka 2025-2029
6. Zápis z kontrolního výboru
7. Investice a velké provozní akce 2024 - změna č. 2
8. Dětská skupina Komenského
9. Návratná finanční výpomoc - projekty základních škol
10. Změny příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti školství a kultury
11. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Šternbersku
12. Žádost o dotaci z rozpočtu města Šternberka – Charita Šternberk
13. Modernizace a rozvoj pobytových sociálních služeb v Domově pro seniory Na Valech
14. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě
15. Šternberk - lokalita Nad Nemocnicí - dodatek smlouvy o smlouvě budoucí kupní
16. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1006 v k.ú. Krakořice z vlastnictví Města Šternberka do vlastnictví Obce Babice
17. Záměr bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 2527/1 v k.ú. Šternberk pro ČR - HZS Olomouckého kraje
18. Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1781/1 v k.ú. Šternberk (Heliport) z vlastnictví Města Šternberk do vlastnictví Olomouckého kraje
19. „Silnice I/46 Šternberk – obchvat“ - majetkové vypořádání
20. Dozorčí rada společnosti VHS SITKA, s.r.o.
21. OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
22. Změna ve složení finančního výboru
23. Diskuse členů zastupitelstva města
24. Diskuse občanů
25. Závěr

 

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375