Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 8. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 13. 3. 2024 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro
 
Navržený program:
1. Zahájení
2. Program zasedání ZM dne 13.03.2024
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápisy z jednání finančního výboru
5. Zápis z kontrolního výboru
6. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Šternberk pro roky 2024 - 2034
7. Investice a velké provozní akce 2024 - změna č. 1
8. Vystoupení Města Šternberka z Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM)
9. Dotace z rozpočtu města 2024
10. Budoucí darování části pozemku parc.č. 3970 (chodníky ul. Jesenická) v k.ú. Šternberk z vlastnictví Ol. kraje
11. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě v zahrádkářské osadě "Aleš"
12. Přehled nemovitého majetku Města Šternberka
13. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 217/1 v k. ú. Lhota u Šternberka
14. Záměr prodeje pozemku parc. č. 18/2 v k. ú. Dalov
15. Zásady pro stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Šternberka.
16. Diskuse členů zastupitelstva města
17. Diskuse občanů
18. Závěr

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375