Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 22. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 21. 9. 2022 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro
 
 
Navržený program:
1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 21.09.2022
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápisy z finančního výboru
5. Návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2023
6. Hospodaření města Šternberka za 1. pololetí 2022
7. Nedobytná pohledávka
8. Zápis z kontrolního výboru
9. Aktualizace akčního plánu
10. Investice a velké provozní akce - změna č. 4
11. Žádost o příslib a finanční příspěvek na rok 2023 - 2025 (Římskokatolická farnost Šternberk)
12. Žádost o poskytnutí dotace - ITI programovém období 2021–2027
13. Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu "Podpora obnovy objektů v památkové zóně"
14. Dodatek zřizovací listiny pro Základní uměleckou školu Šternberk, příspěvkovkovou organizaci
15. Investiční příspěvek ZŠ Dr. Hrubého
16. Žádost o rozšíření účelu dotace
17. Žádost o individuální dotaci Charita Šternberk
18. Bezúplatný převod technického zhodnocení, ul. Věžní v k.ú. Šternberk z vlastnictví Ol. kraje do vlastnictví Města Štbk.
19. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbám v zahrádkářské osadě „Zámecký kopec“ a "Aleš" v k.ú. Šternberk
20. Nepeněžitý vklad Města Šternberka do základního kapitálu VHS SITKA, s.r.o. – 2022
21. Směna pozemků ulice Olomoucká - výstavba regulační stanice plynu - GasNet, s.r.o.
22. Směna pozemků v k. ú. Lhota u Šternberka a k. ú. Chabičov (vodojem Aleš)
23. Výkup pozemků - Stezka pro chodce a cyklisty ul. Olomoucká
24. Výstavba krytého bazénu - žádost společosti STRABAG, a. s. o výjádření ke změnovým listům
25. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2877/5, parc. č. 2838 v k. ú. Šternberk
26. Záměr směny části pozemku parc. č. 830 a části pozemku parc. č. 440/1 v k. ú. Krakořice
27. Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nad nemocnicí"
28. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1292 v k. ú. Dalov
29. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4734 v k. ú. Štenberk
30. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 91/1 v k. ú. Šternberk
31. Záměr prodeje pozemků parc.č. 3228/1 a 3228/3 v k. ú. Šternberk
32. Zprávy o činnosti výborů a komisí a návrh odměn členům za rok 2022
33. Mimořádné odměny neuvolněných členů ZM, kteří vykonávají funkce předsedů výborů a komisí
34. Mimořádné odměny starosty a místostarostů
35. Změny společenské smlouvy společnosti VHS SITKA, s.r.o.
36. Diskuse členů zastupitelstva
37. Diskuse občanů
38. Závěr

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
8
27
9
28
15
29
13
30
12
1
20
2
11
3
10
4
10
5
10
6
12
7
10
8
12
9
10
10
9
11
9
12
10
13
14
14
10
15
9
16
8
17
9
18
10
19
7
20
9
21
7
22
7
23
7
24
6
25
10
26
9
27
9
28
7
29
10
30
7
31
6
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4

Sociální sitě

Facebook
Instagram
YouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375