Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 2. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 7. 12. 2022 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

 

Navržený program:

1. Zahájení
2. Slib dvou členů zastupitelstva města
3. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 07.12.2022
4. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
5. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru
6. Dotace 2023 - provozy sportovišť
7. Dotace 2023 MAS Šternbersko na provoz Informačního centra a vydávání Šternberských listů
8. Vyrovnávací platba 2023 - Šternberská sportovní s.r.o.
9. Změny příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti školství
10. Změna účelu dotace - Tenisový klub
11. Snížení příspěvku organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
12. Prodej částí pozemku parc. č. 1292 v k. ú. Dalov
13. Prodej části pozemku parc. č. 91/1 v k. ú. Šternberk
14. Prodej podílů na pozemcích v k.ú. Náměšť na Hané
15. Směna částí pozemků v k. ú. Krakořice
16. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1847/3 v k. ú. Šternberk
17. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1847/5 v k. ú. Šternberk
18. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3952/1 v k. ú. Šternberk
19. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 704/3 v k. ú. Dalov
20. Členství města v právnických osobách, orgánech a organizacích
21. Odměny členů Sboru pro občanské záležitosti
22. Termíny zasedání ZM na rok 2023
23. Volba členů finančního a kontrolního výboru
24. Diskuse členů zastupitelstva
25. Diskuse občanů
26. Závěr

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
4
28
4
29
4
30
5
31
4
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
5
22
2
23
2
24
4
25
2
26
3
27
5
28
2
29
3
30
2
31
2
1
4
2
2
3
4
4
2
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375