Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 20. zasedání 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 27. 4. 2022 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, velký sál, přízemí

Navržený program:

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 27.04.2022
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápis z finančního výboru
5. Účetní závěrka města Šternberka za rok 2021
6. Závěrečný účet města Šternberka za rok 2021
7. Zápis z kontrolního výboru
8. Název nové ulice
9. Dotace z programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně 2022
10. Dotace z Programu regenerace MPZ na rok 2022
11. Změny rozpočtu navrhované vzhledem k úsporám pro rok 2022 v investičních a neinvestičních výdajích
12. Prodej částí pozemků - bytový dům Jívavská 65
13. Prodej podílů na pozemcích v k. ú. Náměšť na Hané
14. Prodej pozemku parc. č. 3715 v k. ú. Šternberk
15. Prodej pozemku parc. č. 5222/3 v k. ú. Šternberk
16. Přehled nemovitého majetku Města Šternberka
17. Směna částí pozemku v lokalitě ul. Dvorská
18. Smlouva o smlouvě budoucí kupní - část pozemku parc. č. 468/1 v k. ú. Šternberk - záměr
19. Vyhodnocení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1733/1 v k. ú. Šternberk
20. Výstavba krytého bazénu - žádost společnosti STRABAG, a. s. o obnovení jednání o ceně díla 
21. Vzájemné bezúplatné převody pozemků s Olomouckým krajem – ul. Věžní  
22. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1086 v k. ú. Dalov
23. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 5680 v k. ú. Šternberk
24. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 966 v k. ú. Šternberk
25. Výroční zpráva města za rok 2021
26. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
27. Zpráva o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2021
28. Diskuse členů zastupitelstva města
29. Diskuse občanů
30. Závěr

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
7
26
9
27
7
28
7
29
11
30
14
1
7
2
5
3
4
4
6
5
10
6
9
7
16
8
10
9
8
10
6
11
6
12
7
13
7
14
12
15
11
16
6
17
7
18
6
19
7
20
9
21
15
22
8
23
7
24
6
25
6
26
6
27
6
28
11
29
8
30
5
31
6
1
5
2
7
3
6
4
12
5
7

Sociální sitě

Facebook
Instagram
YouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375