Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Územní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk


Územní studie veřejných prostranství Šternberk

Loga
Jedná se o pořízení tří územních studií rozsáhlých rozvojových lokalit na území města Šternberka. Tyto studie mají za úkol navrhnout základní kostru veřejného prostranství, a to ve vazbách na budoucí využití území a jeho stabilizaci.

Pořízením územních studií bude splněna podmínka stanovená v Územním plánu Šternberk, kde jsou rozvojové lokality "nad Okrajovou ulicí a Obora" (dle územního plánu plocha Z18 a Z19) a "Lhota JZ" (dle územního plánu plocha Z53-I a Z53-II) vymezeny jako plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Lokalita "pod kopcem" není územním plánem podmíněna zpracováním územní studie, ale vzhledem k její rozloze cca 6,2 ha a uvažovanému záměru města na umístění atletického sportoviště, je třeba zpracovat komplexnější územně plánovací podklad, který by měl tuto plochu řešit z hlediska potřeb veřejného prostranství, které umístění sportoviště vyvolá.

Dokončení všech tří územních studií se předpokládá v roce 2018. Územní studie jsou pořizovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.


Lokalitu (zastavitelné plochy Z18 a Z19) nelze v současné době otevřít pro navrhovaný účel bydlení, a to především z důvodu absence návrhu minimálně základní kostry veřejného prostranství, od které se bude odvíjet navazující struktura zástavby. Účelem této územní studie je tak prověřit veřejná prostranství ve všech vazbách včetně staveb, terénních úprav, zeleně či vodních ploch, které je formují.

Územní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
 

Územní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk – textová část

us-nad-okrajovou-textova_cast.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,22 MB

Územní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk – grafická část

us-nad-okrajovou-graficka_cast.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 13,91 MB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375