Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Radnice – historie a současnost


Radnice patřily ve městech k nejvýznamnějším stavbám, a to jak po stránce společenského významu, tak i z hlediska architektonického řešení. Měšťané v nich vyjadřovali svá práva, moc, reprezentaci, bohatství, smysl pro spravedlnost i vztah k výtvarnému umění. Dá se říci, že do radnic se promítnul i dějinný vývoj měst.

Veduta Šternberka, nejstarší dochované městské panorama 1727, Fotoarchív VMO.Radnice ve Šternberku stávala již snad od středověkých počátků na dnešním místě podhradí na Horním náměstí, ačkoliv první zprávy o ní pocházejí až z konce 16. století. V roce 1627 shořela ve Šternberku stará radnice a v roce 1638 si zde měšťané postavili radnici novou, dokumentovanou mimo jiné na vedutě z roku 1727.

Šternberk, stará radnice zrušená v roce 1868, akvarel W. Herzoga, FotoarchívŠternberk, Horní náměstí s novou radnicí, v popředí morový sloup, kolem roku 1910, Fotoarchív VMO


Radnice byla v tomto období jednopatrová budova s vysokou atikou a střední představěnou věží, ukončenou cibulovitou bání s lucernou. Do prvního patra se vstupovalo schodištěm po obou stranách věže, v nároží zdobila průčelí bosáž. Přes zajímavou kompozici budovy radnice nelze opomenout její drobné měřítko, jež kontrastovalo s významem Šternberka a bylo vysvětlitelné válečným událostmi té doby. V roce 1675 došlo na radnici k menším dispozičním úpravám, ale v roce 1868 byla budova zbořena a nahrazena novou radnicí, jejíž podoba přetrvává do současnosti.

Šternberk, budova nové radnice 1897, pohlednice z r. 1898, světlotist, Fotoarchív VMOŠternberk, budova radnice rok 1940, soukromý archiv Miroslava Horkého

Demolice staré radnice a stavba nové patřila k nejcitelnějším stavebním zásahům poloviny 19. století. Další záznamy ke stavebním úpravám radnice pocházejí z roku 1924, kdy byla radnice renovována, v té době zde byl umístěn i poštovní úřad. Další větší adaptace byly provedeny v létě 1928 v zasedacím sále radnice stavební firmou M. Helma podle plánů městského stavebního úřadu. Sál byl tehdy spojen se sousední poradní místností a vybaven novým vnitřním zařízením.

Šternberk, budova radnice v roce 1963, soukromý archiv Milana KunceŠternberk, budova radnice okolo roku 1960, v popředí morový sloup, soukromý archiv Miroslava Horkého


Šternberská kronika uvádí, že starosta A. Pauler ve své novoročním projevu v lednu 1939 představil velkorysé plány nové nacistické správy na obnovu a výstavbu města, kdy byla plánována i výstavba nové radnice a budovy NSDAP. K naplnění těchto slibů však již nedošlo. Na začátku devadesátých let minulého století byly provedeny dílčí úpravy vnitřních dispozic radnice.

Šternberk, budova radnice, skládaná fotografie, rok 1995, archiv Město ŠternberkŠternberk, budova radnice květen 2009, archiv Město Šternberk

V roce 2009 byly zahájeny práce na bezbariérových úpravách radnice, kdy bude v objektu nově k dispozici výtah a odpovídající sociální zařízení. Realizací těchto úprav dojde k odstranění posledních architektonických bariér v budovách městského úřadu. V polovině června 2009 byly také zahájeny vnější úpravy radnice spočívající v sanaci vlhkosti celého suterénu a prvního patra objektu a s tím související opravě fasády radnice.

Šternberk, budova radnice červen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberk, budova radnice červen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberk, budova radnice červen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberk, budova radnice červen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberk, budova radnice srpen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberk, budova radnice srpen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberk, budova radnice srpen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberk, budova radnice srpen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberk, budova radnice srpen 2009, archiv Město Šternberk

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375