Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Městská policie


Adresa

Městská policie Šternberk
tř. ČSA 30, 785 01 Šternberk

Mapa: https://mapy.cz

GPS: 49°43'48.137"N 17°17'48.951"E

Budova městské policie


Spojení

Tísňová linka: 156

Stálá služba:
Telefon: 585 086 201 (přesměrované pod tísňovou linku)
Mobil: 732 686 236

Stálá služba:
E-mail: mp@sternberk.cz


Velitel Městské policie

Mgr. Libor Šamšula

E-mail: samsula@sternberk.cz 
Telefon: 585 086 202

Mgr. Libor Šamšula


Zástupce velitele Městské policie

Tomáš Skupień

E-mail: skupien@sternberk.cz
Telefon: 585 086 203

Městská policie 2022


Zřízení Městské policie Šternberk

Městská policie Šternberk byla zřízena zastupitelstvem města v roce 1992 vydáním obecně závazné vyhlášky. Městská policie je přímo podřízena starostovi města a zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku.

Strážníci v uniformách

Nášivka

Odznak


Působnost Městské policie Šternberk

Působnost městské policie je vymezena hranicí katastru města Šternberka včetně jeho částí, kterými jsou obce Horní Žleb, Dalov, Těšíkov, Chabičov a Krakořice, a dále se vztahuje na území samostatných obcí Babice, Komárov, Lužice a Štarnov, s nimiž má Město Šternberk uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie Městskou policií Šternberk na jejich území.

Činnost městské policie upravuje zejména Zákon 553/1991 Sb., o obecní policii.

Řízení Městské policie Šternberk

Dle zákona 553/1991 sb., ve znění novel, § 3, odst. 1, obecní policii řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva.

Velitel MP: Mgr. Libor Šamšula

Zástupce velitele MP: str. Tomáš Skupień, tř. ČSA 30, Šternberk tel. 585 086 203, 739 581 712

Vyřizování stížností a podnětů občanů:

1. Stížnost na strážníka městské policie, nebo podnět k činnosti městské policie (dále jen stížnost) lze podat písemně u stálé služby na služebně Městské policie ve Šternberku, nebo přímo u osoby řídící městskou policii.

2. Stížnosti se přijímají každý den. Zaměstnanec městské policie, který stížnost přebírá potvrdí stěžovateli její převzetí.

3. O každé stížnosti musí být neprodleně informována osoba řídící městskou policii.

4. Stížnosti eviduje sekretariát městské policie a musí obsahovat datum podání, jméno, příjmení, adresu stěžovatele a ostatní náležitosti dle příslušné vyhlášky.

5. Stížnosti musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny městské policii.

6. Osoba řídící obecní policii odpovídá za včasné a správné prošetření stížností a případně je projednává je se starostou města.

7. Stěžovateli je doručena zpráva o vyřízení stížnosti a to i v případě, že stížnost není opodstatněná.

Bližší informace o způsobu podání žádosti o místo strážníka městské policie můžete získat u velitele MP, jeho zástupce nebo přímo u osoby, která řídí městskou policii.

Strážníkem může být občan České republiky, který je:
  • bezúhonný
  • spolehlivý
  • starší 18 let
  • zdravotně způsobilý
  • dosáhl středního vzdělání s maturitou
  • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

Bližší informace o způsobu podání žádosti o místo strážníka městské policie můžete získat u velitele MP.


Funkční označení strážníků

Označení
 

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375