Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Městská policie


Adresa

Městská policie Šternberk
tř. ČSA 30, 785 01 Šternberk

Mapa: https://mapy.cz

GPS: 49°43'48.137"N 17°17'48.951"E

Budova městské policie


Spojení

Tísňová linka: 156

Stálá služba:
Telefon: 585 086 201 (přesměrované pod tísňovou linku)
Mobil: 732 686 236

Stálá služba:
E-mail: mp@sternberk.cz


Velitel Městské policie

Mgr. Libor Šamšula

E-mail: samsula@sternberk.cz 
Telefon: 585 086 202

Mgr. Libor Šamšula


Zástupce velitele Městské policie

Tomáš Skupień

E-mail: skupien@sternberk.cz
Telefon: 585 086 203

Městská policie 2022


Zřízení Městské policie Šternberk

Městská policie Šternberk byla zřízena zastupitelstvem města v roce 1992 vydáním obecně závazné vyhlášky. Městská policie je přímo podřízena starostovi města a zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku.

Strážníci v uniformách

Nášivka

Odznak


Působnost Městské policie Šternberk

Působnost městské policie je vymezena hranicí katastru města Šternberka včetně jeho částí, kterými jsou obce Horní Žleb, Dalov, Těšíkov, Chabičov a Krakořice, a dále se vztahuje na území samostatných obcí Babice, Lužice a Štarnov, s nimiž má Město Šternberk uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie Městskou policií Šternberk na jejich území.

Činnost městské policie upravuje zejména Zákon 553/1991 Sb., o obecní policii.

Řízení Městské policie Šternberk

Dle zákona 553/1991 sb., ve znění novel, § 3, odst. 1, obecní policii řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva.

Městskou policii Šternberk řídí určený člen zastupitelstva – 2. místostarosta Mgr. Libor Šamšula

Zástupce velitele MP: str. Tomáš Skupień, tř. ČSA 30, Šternberk tel. 585 086 203, 739 581 712

Vyřizování stížností a podnětů občanů:

1. Stížnost na strážníka městské policie, nebo podnět k činnosti městské policie (dále jen stížnost) lze podat písemně u stálé služby na služebně Městské policie ve Šternberku, nebo přímo u osoby řídící městskou policii.

2. Stížnosti se přijímají každý den. Zaměstnanec městské policie, který stížnost přebírá potvrdí stěžovateli její převzetí.

3. O každé stížnosti musí být neprodleně informována osoba řídící městskou policii.

4. Stížnosti eviduje sekretariát městské policie a musí obsahovat datum podání, jméno, příjmení, adresu stěžovatele a ostatní náležitosti dle příslušné vyhlášky.

5. Stížnosti musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny městské policii.

6. Osoba řídící obecní policii odpovídá za včasné a správné prošetření stížností a případně je projednává je se starostou města.

7. Stěžovateli je doručena zpráva o vyřízení stížnosti a to i v případě, že stížnost není opodstatněná.

Bližší informace o způsobu podání žádosti o místo strážníka městské policie můžete získat u velitele MP, jeho zástupce nebo přímo u osoby, která řídí městskou policii.

Strážníkem může být občan České republiky, který je:
  • bezúhonný
  • spolehlivý
  • starší 18 let
  • zdravotně způsobilý
  • dosáhl středního vzdělání s maturitou
  • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

Bližší informace o způsobu podání žádosti o místo strážníka městské policie můžete získat u velitele MP.


Funkční označení strážníků

Označení
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
4
28
4
29
4
30
5
31
4
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
5
22
2
23
2
24
4
25
2
26
3
27
5
28
2
29
3
30
2
31
2
1
4
2
2
3
4
4
2
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375