Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Územní studie Lhota JZ

Loga
Jedná se o pořízení třech územních studií rozsáhlých rozvojových lokalit na území města Šternberka. Tyto studie mají za úkol navrhnout základní kostru veřejného prostranství, a to ve vazbách na budoucí využití území a jeho stabilizaci.

Pořízením územních studií bude splněna podmínka stanovená v Územním plánu Šternberk, kde jsou rozvojové lokality "nad Okrajovou ulicí a Obora" (dle územního plánu plocha Z18 a Z19) a "Lhota JZ" (dle územního plánu plocha Z53-I a Z53-II) vymezeny jako plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Lokalita "pod kopcem" není územním plánem podmíněna zpracováním územní studie, ale vzhledem k její rozloze cca 6,2 ha a uvažovanému záměru města na umístění atletického sportoviště, je třeba zpracovat komplexnější územně plánovací podklad, který by měl tuto plochu řešit z hlediska potřeb veřejného prostranství, které umístění sportoviště vyvolá.

Dokončení územních studií proběhlo v roce 2018. Územní studie byly pořizovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.


Cílem pořízení územní studie bylo prověření a vymezení potřebných pozemků pro veřejné prostranství, včetně jejich konkrétního řešení a definice jejich vzájemných vztahů, s cílem vytvořit předpoklady pro optimální prostupnost a dopravní obsluhu území.
Úkolem bylo zároveň prověřit možnosti dopravního napojení ploch Z53-I a Z53-II a to ve variantách se vzájemným porovnáním jednotlivých variant z hlediska dopadu generované dopravy na stávající komunikační systém města, na kapacitu stávajících křižovatek (včetně dopadů na jejich případné nutné zkapacitnění), na dotčená obytná území, z hlediska majetkoprávních vztahů v území a z hlediska odhadu investičních nákladů.

Územní studie Lhota JZ byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
 

Územní studie Šternberk Lhota JZ – textová část

US_Lhota_JZ-textova_cast.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 1,84 MB

Územní studie Šternberk Lhota JZ – grafická část

US_Lhota_JZ-graficka_cast.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 8,26 MB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
11
2
12
3
12
4
15
5
18
6
22
7
17
8
14
9
14
10
14
11
16
12
17
13
18
14
18
15
13
16
15
17
14
18
14
19
15
20
14
21
12
22
10
23
10
24
10
25
13
26
10
27
9
28
9
29
6
30
6
31
6
1
6
2
5
3
8
4
5

Sociální sitě

Facebook
Instagram
YouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375