Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Strategický dokument pro oblast komunikace s veřejností pro město Šternberk

Strategický dokument "Komunikační strategie města Šternberka 2022 - 2025" byl zpracován v rámci vzdělávacího projektu "Městský úřad Šternberk = vstřícný, přívětivý a profesionální úřad", registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014375, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa, Ministerstvo práce a sociálních věcí (realizace od 01.05.2020 do 30.04.2022).  

Dokument byl schválen Radou města Šternberk 11.04.2022 usnesením číslo 2812/71.  

Komunikační strategie obsahuje komplexní zhodnocení komunikace města s veřejností, definuje hlavní problémy a limity v této oblasti. Dokument obsahuje analytickou, návrhovou a implementační část, rozsah je 50 stran.

Strategický dokument pro oblast komunikace s veřejností byl vytvářen ve spolupráci s vedením města, zástupci  MAS Šternbersko, Městských kulturních zařízení, příspěvkové organizace, redaktorem Šternberských listů a dalšími zaměstnanci města, proběhly celkem tři workshopy.

Komunikační strategie města Šternberka 2022 - 2025 (1.26 MB)

Logo OPZ

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375