Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Samospráva

 • zajišťuje údržbu, nákup, správu a rozvoj informační, komunikační a tiskové techniky a materiálu pro zajištění informačních systémů městského úřadu
 • spolupracuje s projektanty informačních systémů a dodavatelskými firmami v oblasti podpory programových prostředků
 • řeší úkoly související s provozním zajištěním informačního systému MěÚ, průběžně sleduje nesprávné chování uživatelů a obsluhy a činí opatření k nápravě
 • školí zaměstnance MěÚ v ovládání výpočetní techniky
 • zajišťuje budování internetu a intranetu MěÚ
 • v součinnosti s dodavateli zabezpečuje rozvoj systému GIS - včetně pravidelné aktualizace jeho databází
 • sleduje vývoj v oblasti informačních systémů, informačních a komunikačních technologií a navrhuje opatření k jejich nákupu a modernizaci na úřadu, navrhuje rozvoj a inovaci počítačové sítě MěÚ
 • zabezpečuje systém zálohování dat provozovaných v síti MěÚ
 • pravidelně kontroluje plnění bezpečnostní politiky MěÚ včetně zajištění ochrany dat podle příslušných předpisů
 • zajišťuje a spravuje zařízení k měření rychlosti – stacionární radary
 • zajišťuje správu válečných hrobů na území města ve spolupráci s OSMM

Státní správa

 • plní úkoly a zajišťuje připravenost obce na úseku branného zákona, zákona o ozbrojených silách, zákona o zajišťování obrany, zákona o Integrovaném záchranném systému, krizového zákona, zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a dle souvisejících předpisů
 • vede a zajišťuje agendu související se zákonem o ochraně utajovaných skutečností
 • plní úkoly na úseku požární ochrany
 • vede evidenci válečných hrobů

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375