Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň


Postavení auditora je upraveno příslušnými ustanoveními zákona o finanční kontrole.

Samospráva

 • sestavuje střednědobý a roční plán auditu a předkládá jej ke schválení starostovi města
 • provádí finanční audity, audity systémů, audity výkonu
 • vyhotovuje zprávy o svých zjištěních, formuluje doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, zmírnění rizik a k nápravě zjištěných nedostatků
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
 • provádí systematickou kontrolu čerpání dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a jiných dotačních zdrojů, v souladu s podmínkami pro její poskytnutí
 • zajišťuje spisovou a skartační službu odboru dle spisového řádu městského úřadu
 • plní úkoly vyplývající z příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole
 • poskytuje starostovi objektivní informace a odborné konzultace v rámci plnění svých úkolů
 • kontroluje zda jsou naplňovány strategické cíle a záměry rozvoje města
 • upozorňuje na rizika v rámci města a městského úřadu a předkládá návrhy na způsob jejich řízení a kontrolu
 • kontroluje, zda vnitřní systémy města a městského úřadu fungují správně, účelně a efektivně
 • kontroluje, zda je zaveden účinný a funkční vnitřní kontrolní systém, který účinně a včasně reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
 • kontroluje vynakládání zdrojů ve všech činnostech, jeho efektivitu a hospodárnost
 • kontroluje vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost
 • provádí veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců veřejné finanční podpory
 • kontroluje dodržování zákonů, dalších obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů města
 • kontroluje funkčnost a bezpečnost automatizovaných informačních systémů
 • zajišťuje konzultační činnost
 • všechny uvedené činnosti provádí i pro příspěvkové organizace a organizační složky města
 • zabezpečuje výkon manažera kvality kvality v rámci norem ISO
 • zabezpečuje výkon referenta kvality a implementuje metody kvality (CAF, Benchmarking, ISO)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375