Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Územní plán Šternberk

Územně plánovací dokumentace Šternberk
 

Platná dokumentace:

Úplné znění Územního plánu Šternberk po změně č. 1, 2, 3 (23.57 MB)

Vstup do mapové aplikace

GIS online

Textová část Úplného znění ÚP Šternberk po změně č. 3 (1.45 MB)
Návod pro zobrazení regulativu v mapové aplikaci. (385.25 kB)

Územní plán Šternberk byl vydán Zastupitelstvem města Šternberka dne 11. 12. 2013, účinnosti nabyl 5. 2. 2014. Jeho změna č. 1 nabyla účinnosti 17. 10. 2019, Změny č. 2 a 3 nabyly účinnosti 18. 8. 2023.

Řešené území: katastrální území Šternberk, Lhota u Šternberka, Dalov, Krakořice, Chabičov, Těšíkov.

Do územně plánovací dokumentace lze v tištěné podobě nahlížet na Městském úřadu Šternberk, odboru stavebním, Horní náměstí 9.

Pořizovaná dokumentace:

Změna č. 4 Územního plánu Šternberk
Schválení záměru pořízení: 28. 6. 2023
Fáze pořizování: vypsané veřejné projednání
změna č. 4 ÚP Šternberk pro VP.zip Typ: ZIP Archiv, Velikost: 10.3 MB

Předchozí dokumentace:

Změna č. 3 Územního plánu Šternberk (31.43 MB)
Změna č. 2 Územního plánu Šternberk (10.04 MB)
Změna č. 1 Územního plánu Šternberk (9.25 MB)
Územní plán Šternberk (34.21 MB)
 

Loga


 

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375