Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Senior taxi

Informace o využívání služby SENIOR TAXI Šternberk

 

Vyřízení průkazu:

Podmínkou pro využívání služby SENIOR TAXI je vyřízení průkazu SENIOR TAXI, na který má nárok senior starší 70 let s trvalým bydlištěm ve Šternberku.

Nárok na službu SENIOR TAXI mají také osoby s trvalým bydlištěm ve Šternberku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P bez omezení věku a osoby s trvalým bydlištěm ve Šternberku, které nejsou pro dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav schopny samostatné chůze a pohyb je možný jen na invalidním vozíku bez omezení věku.

Průkazy budou vydávány na pokladně Městského úřadu Šternberk, Opavská 1, a to každý čtvrtek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin.

K vyřízení průkazu je nutné přinést občanský průkaz a jednu fotografii o rozměrech 35x45 mm.

První vyřízení průkazu je zdarma, v případě jeho ztráty či poškození je výroba náhradního průkazu zpoplatněna částkou 100 Kč.

Informace získáte na e-mailu: seniortaxi@sternberk.cz, na telefonu 585 086 511 nebo na internetových stránkách www.sternberk.eu.

 

Cena a podmínky přepravy:

Držitel průkazu SENIOR TAXI má nárok na 6 zvýhodněných jízd v kalendářním měsíci. Zvýhodněná cena činí 50 Kč za jednu jednosměrnou jízdu, která může být uskutečněna pouze po Šternberku a v místních částech (nevztahuje se na okolní obce).

Pro dopravu Šternberk -  místní část a zpět, popř. mezi místními částmi Dalov, Chabičov, Krakořice a Těšíkov platí cena obvyklá, snížená o 30 Kč, tedy o příspěvek města Šternberka.

Ceník za dopravu do místních částí je k dispozici u provozovatele SENIOR TAXI nebo na odboru sociálních věcí MěÚ Šternberk. Přepravovaná osoba může mít s sebou maximálně jednu osobu jako doprovod.

SENIOR TAXI je možné využívat každý den od 7:00 do 17:00 hodin. Služba se objednává telefonicky na čísle 792 23 23 23 a vozidlo bude přistaveno nejpozději do jedné hodiny od potvrzení objednávky. Služba může být objednána v době, kdy službu potřebujete, případně jeden či dva dny předem.

 

Službu SENIOR TAXI zajišťuje a finančně podporuje Město Šternberk prostřednictvím taxislužby Radek Kopíček.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375