Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 5/2023

Datum: 2. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/2023

Datum: 2. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2023

Datum: 2. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2023 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2023

Datum: 2. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2022

Datum: 16. 5. 2022

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2022, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 6/2021

Datum: 14. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2021

Datum: 2. 11. 2021

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2021, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Šternberk a části společných školských obvodů základních škol zřízených městem Šternberk, ve znění OZV č. 6/2017

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/2019

Datum: 2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/08/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2019

Datum: 14. 5. 2019

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2019, kterou se se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Šternberk

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 6/2017

Datum: 3. 1. 2018

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Šternberk a části společných školských obvodů základních škol zřízených městem Šternberk

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2017

Datum: 15. 5. 2017

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Šternberk

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2017

Datum: 12. 4. 2017

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Šternberk a části společných školských obvodů základních škol zřízených městem Šternberk

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/2016

Datum: 18. 10. 2016

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/2016, kterou se mění OZV č.4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sport. a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kult. podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2015

Datum: 7. 10. 2015

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Šternberka

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2014

Datum: 15. 10. 2014

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2014 o Městské policii Šternberk

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 8/2013

Datum: 1. 10. 2013

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 8/2013, o stanovení opatření k omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 7/2013

Datum: 1. 10. 2013

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 7/2013 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 5/2013

Datum: 3. 7. 2013

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 5/2013, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2012/vyhl.

Datum: 12. 3. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2012/vyhl., kterou se mění OZV č.4/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti příst. sport. a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/2011/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2011/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/2011/vyhl., kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2011/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2011/vyhl., o zákazu kouření

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2011/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2011/vyhl., o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/09/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/09/vyhl., kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/08/vyhl., o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/09/vyhl.

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/09/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/09/vyhl., kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/08/vyhl., o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/08/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 3/08/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/08/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/08/vyhl., o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/04/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 4/04/vyhl., kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu Šternberk "U Hřbitova"

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 5/2003/vyhl.

Datum: 10. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 5/2003/vyhl. - požární řád města Šternberka

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375