Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Doporučená a použitá literatura


Fischer, Richard: Poněmčené Šternbersko a Unčovsko. Olomouc 1923.
Hlůzová, Vlasta: Šternberské ulice. Šternberk 2002. 
Hrubý, František: Severní Morava v dějinách. Brno 1947. 
Janák, Jan – Hladíková, Zdeňka – Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha 2005.
Kaňák, Bohdan – Koudela, Miroslav – Mracký, Jan: Šternberk slovem a obrazem. Šternberk 1996. 
Kašpar, Zdeněk – Koudela, Miroslav: Švédové v Olomouci (1642–1650). Olomouc 1995.
Kočí, Jiří: Podzim 1918 ve Šternberku. KZMŠ 10/1988, s. 3–4.
Kollmann, Vítězslav: Ikonografie Šternberka. Olomouc 1987. 
Koudela, Miroslav: Z dějin městského soudnictví ve Šternberku. Kulturní zpravodaj města Šternberka (dále jen KZMŠ), 1/1990, s. 9–10.
Týž: Z dějin městského soudnictví ve Šternberku. KZMŠ 2/1990, s. 7–8.
Týž: Smolná kniha města Šternberka. In: Okresní archív v Olomouci 1990, Olomouc 1991, s. 85–86.
Týž: 1269 – První písemná zmínka o šternberském hradu. KZMŠ 1/1989, s. 10–12.
Týž: 1364 – Albert ze Šternberka, biskup zvěřínský, osvobozuje město Šternberk od úmrti. KZMŠ 2/1989, s. 12–14.
Týž: Setkání králů mezi Olomoucí a Šternberkem v dubnu 1469. KZMŠ 4/1989, s. 17–18 a KZMŠ 5/1989 s. 13–14.
Týž: Třicetiletá válka v dějinách Šternberka. KZMŠ 3/1988, s. 15–17, KZMŠ 4/1988, s. 12–13, KZMŠ 5/1988 s. 21–23, KZMŠ 6/1988, s. 14–15, KZMŠ 8/1988, s. 10–11, KZMŠ 9/1988, s. 15–17, KZMŠ 10/1988, s. 16–18, KZMŠ 11/1988, s. 14–15, KZMŠ 12/1988, s. 10–11.
Týž: Šternberk ve stínu Francouzské revoluce (1789–1815). KZMŠ 10/1989, s. 13–14 a KZMŠ 11/1989, s. 9–10.
Týž: Z počátků dělnického hnutí ve Šternberku. KZMŠ 12/1989, s. 9–11.
Týž: Šternberk v době 1. světové války. KZMŠ 9/1989, s. 13–14.
Týž: 4. březen 1919 ve Šternberku. KZMŠ 3/1989, s. 11–13.
Týž: K událostem před padesáti lety. KZMŠ 9/1988, s. 6–8.
Láznička, František: Češi ve Šternberku. Šternberk 1968.
Matějek, František: Morava za třicetileté války. Praha 1992.
Maliva, Josef: Výtvarné památky renesančního slohu ve Šternberku. Šternberk 2004.
Morav, Karel: Staré šternberské obrázky. Šternberk 2002.
Týž: Šternberk za třicetileté války. Strojopis, Olomouc 1972.
Týž: K náboženským poměrům na bývalém šternberském panství v 16. a 17. století. Strojopis, Olomouc 1961.
Týž: Spory městské rady a zámku s klášterem augustiniánů ve Šternberku v 16. a 17. století. Strojopis, Olomouc nedat.
Týž: Historický místopis města Šternberka I, Státní okresní archív v Olomouci, fond Pozůstalost Karla Morava Š 8–27, inv. č. 79, kart.5.
Týž: Historický místopis města Šternberka II, Státní okresní archív v Olomouci, fond Pozůstalost Karla Morava Š 8–27, inv. č. 81, kart. 6.
Plaček, Miroslav: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. 
Polišenský, Josef: Třicetiletá válka a český národ. Praha 1960.
Řezaninka, Dušan: Karlův diplomat Albert ze Šternberka. Strojopis, Praha 1980.
Spurný, František: Sovinecké panství a třicetiletá válka. In: Sborník prací k sedmdesátinám univerzitního profesora PhDr. Ladislava Hosáka. Olomouc 1968.
Stief, Wilhelm: Geschichte der Stadt Sternberg. Schaffhausen 1934.
Týž: Illustrierte Geschichte der Stadt Sternberg. Šternberk 1894.
Týž: Topographie des politischen Bezirkes Sternberg. Šternberk 1896.
Togner, Milan: Umění baroka ve Šternberku. Šternberk 2002.
Valíček, Josef: Místopis Šternberska 1848–1960. Olomouc 1970. 
Válka, Josef: Dějiny Moravy II. Brno 1995. 
Vítek, Tomáš: Stavební rozmach Šternberka v období klasicismu. Šternberk 2002.

Černá kronika – literatura

Koudela, Miroslav: Zločin z lásky. KZMŠ 3/1990, s. 9–10.
Týž: Kouzla č čáry. KZMŠ 4/1990, s. 10–11.
Týž: Hnojická Maryša. KZMŠ 5/1990, s. 9–10.
Týž: Vrazi, lupiči a škůdci zemští. KZMŠ 6/1990, s. 5–6.
Týž: Loupežná přepadení. KZMŠ 10/1990, s. 9–10.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375