Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Oznámení případu

Pomocí tohoto formuláře můžete upozornit pracovníky OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti a upozornit na závadné chování nezletilých.

Formulář anonymních hlášení slouží pouze pro hlášení případů a situací, kdy se nezl. dítě nachází ve správním obvodu ORP Šternberk (okres Olomouc). Prosíme uživatele, aby vždy přednostně kontaktovali místně příslušný OSPOD podle trvalého pobytu dítěte.

Každý občan je oprávněn, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§7 zákona) upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče a upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti,  nebo na skutečnosti uvedené v § 6 zákona OSPOD.

ANONYMNÍ HLÁŠENÍ poskytuje možnost pro oznámení či vložení dotazu bez uvedení kontaktních údajů. Není proto povinností se přihlásit a uvádět svoje jméno a příjmení.

Jednotlivé oznámení či dotazy budou v elektronické podobě zasílány vedoucí OSPOD, Mgr. Barboře Novotné, která zajistí prošetření nahlášené situace pracovnicemi OSPOD.

Pokud o to ten, kdo učinil oznámení, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě informací uvedených v oznámení, shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6 zákona OSPOD.

V případě, že oznamovatel požaduje vyrozumění o výsledku šetření  je uvedení kontaktu nezbytné. 

Tato služba není určena k podávání žádostí o informace ve smyslu zákona č.  106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato služba není určena k podávání stížností dle směrnice rady města S 75 - 07 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Oznámení případu

(5 MB max.)

označuje povinné pole.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375