Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Školní hřiště pro veřejnost


Školní hřiště jsou za příznivého počasí otevřena veřejnosti k provozování mimoškolních sportovních aktivit. Hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně. Zájemcům budou zapůjčeny branky, sloupky, sítě a koše. Sportovní potřeby si musí každý uživatel přinést vlastní. Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi bez špuntů a hrotů, se světlou podešví. Provozovatel hřiště neručí za odložené věci a cennosti.

V areálu celého hřiště je zakázáno

 • kouřit,
 • pít alkoholické nápoje a požívat omamné látky,
 • rozdělávat oheň,
 • ničit majetek a zařízení,
 • pohybovat se mimo prostory určené ke sportování,
 • chovat se hlučně a nevhodně,
 • jezdit v areálu hřiště na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, koloběžkách,
 • vodit na hřiště psy a jiná zvířata,
 • přelézat plot a pohybovat se na hřišti mimo vyhrazenou dobu.

Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni

 • chovat se na hřišti v souladu s účelem, ke kterému bylo hřiště zřízeno a uposlechnout každého příkazu správce zařízení,
 • počínat si tak, aby svým chováním neohrozil bezpečnost svou a ostatních návštěvníků,
 • šetrně nakládat s vybavením hřiště,
 • uhradit veškeré škody, které v areálu hřiště vzniknou jejich přičiněním.

Všechny osoby, které vstoupí do areálu sportoviště, se musí řídit provozním řádem daného hřiště!

Kontakty

 • Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o.: Bohumil Švec, tel.: 733 389 816
 • Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.: Soňa Koryčanská, tel.: 604 534 023
 • Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o.: Mgr. Pavel Konečný, tel.: 728 192 662

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375