Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Symboly města

Název města je odvozen od jeho prvních majitelů, pánů ze Šternberka, a jejicherb erbu (zlatá hvězda, německy Stern – hvězda, Berg – hora). Nejstarší známá pečeť města Šternberka se dochovala z roku 1426. Do 18. století se užívalo jen znaku zlaté hvězdy na modrém poli. Hvězda byla podobně jako v erbu pánů ze Šternberka osmicípá, někdy se však na pečeti objevuje i sedmihrotá, v 18. až počátkem 20. století dokonce též šestihrotá. Znak byl roku 1763 rozmnožen o zelenou horu v dolní části štítu, čímž nabyl ještě výmluvnější podoby mluvícího znamení. Od roku 1924 užívá Šternberk znak v podobě zlaté osmicípé hvězdy nad zeleným trojvrším v modrém poli.

Heraldický znak města Šternberka je uveden v Registru komunálních symbolů, který spravuje Parlament České republiky (podvýbor pro heraldiku a vexikologii).

Registr komunálních symbolů (psp.cz)

znakvlajka

Předsednictvo České národní rady se na své schůzi 7. května 1992 usneslo udělit městu Šternberk právo užívat prapor v následující podobě: horní pruh praporu modrý, v němž je u žerdi osmicípá žlutá hvězda, dolní pruh zelený, šíře modrého pruhu je 2/3 pruhu zeleného, poměr délky k šířce činí 3 : 2.

Grafický manuál a pravidla jeho používání ke stažení (6.26 MB)


Žádost o povolení užití znaku a vlajky města

Město Šternberk a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak města podle § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jiné subjekty mohou užívat znak města jen se souhlasem rady města, a to na základě písemně podané žádosti adresované na městský úřad ve Šternberku.

Podle § 34a zákona o obcích není k užívání vlajky obce nutný souhlas obce.

Žádost mohou podat orgány, organizace a zařízení, právnické nebo fyzické osoby - každý, kdo chce použít znak města Šternberka.

Žádost nemá předepsané náležitosti (není předepsaný formulář), ale musí z ní být patrné, kdo ji podává (adresa žadatele, telefonické spojení, případně fax, e-mail), k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení. Grafické znázornění znaku s jeho umístěním, případně výtvarný návrh je nutnou přílohou žádosti.

Správní poplatek se nevybírá. Žádost se neoznačuje kolkem.

Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí termíny zasedání rady města.

Místo pro podání žádosti

Písemně poštou na adresu:

Městský úřad Šternberk
odbor personalistiky, školství a kultury
Horní nám. 16
785 01 Šternberk

E-mailem: kamenickova@sternberk.cz

Další informace na tel. 585 086 227
 

Znak města barevný s textem
ke stažení
Znak města barevný bez textu
ke stažení
Znak města černobílý s textem
ke stažení
Znak města černobílý bez textu
ke stažení
       
Znak města černobílý s textem
ke stažení
Znak města černobílý bez textu
ke stažení
vlajka
ke stažení
 

 

Znaky ke stažení ve formátu CDR (křivky)

Znaky křivky CDR.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 1,51 MB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375