Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

"Ošetřovné" pro OSVČ? Na živnostenském úřadu.  

obrazek penize 460

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního p....

 

Město pomáhá podnikatelům v nebytových prostorech

mesto3B 460

Rada města Šternberka na své schůzi  30. března 2020 schválila provozovnám, které musely být zcela uzavřeny v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 a následující, prominutí či odklad platby nájemného ve výši 100 %, a to za měsíce duben a k....

 

Omezený výkon vybraných agend MěÚ Šternberk

radnice 460

S účinností od pondělí 30.03.2020 bude Městský úřad Šternberk, budova Opavská 1, v omezeném rozsahu a za dodržení stanovených podmínek vyřizovat některé neodkladné záležitosti občanů, a to v pondělí a ....

 

Zahájení druhé etapy průtahu Věžní posunuto na 6. dubna

Vezni 460

Dovolujeme si informovat veřejnost o odložení plánovaného zahájení druhé etapy průtahu ulice Věžní, název stavby „II/444 Šternberk – průtah, II. etapa“,  a to na základě současné situace spojené s nákazou COVID....

 

Seniorům zajistíme běžný nákup, oběd, popř. i roušku

foto mesto talpová

Město Šternberk oznamuje, že v souvislosti se stavem nouze počínaje pondělím 16. března 2020 je pro seniory ve věku 70 let plus a pro osoby se zdravotním postižením zajištěn běžný nákup základních potravin a léků. T....

 

Informace pro podnikatele k přerušení provozu živnosti

radnice 460

Vážení podnikatelé, zveřejňujeme informace Obecního živnostenského úřadu Šternberk (dále jen OŽÚ) k přerušení provozování živnosti. Zásadní informací pro podnikatele je to, že podnikatel není povinen živnostenskému ....

 

Na Hlavním náměstí se instalují nové rozvody elektriky

032

Od začátku března probíhá na Hlavním náměstí výstavba rozvodné sítě NN, zásuvkových sítí a elektroměrového rozvaděče. Účelem stavby je zabezpečit bezpečný rozvod elektro NN pro odběratele při pořádání kulturních akcí na ....

 

Informace občanům k tématu koronavirus COVID-19

koronavirus 1 460

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje uvádíme občanům základní informace k tématu koronavirus COVID-19. Důležitým sdělením hned v úvodu je informace, že pokud má někdo podezření,....

 

Zápis budoucích prvňáčků bude bez přítomnosti dětí

zapis

Ředitelství základních škol ve Šternberku na základě ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Št....

 

Svozy velkoobjemového odpadu v dubnu neproběhnou

460 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Informujeme veřejnost, že tradiční svozy velkoobjemových odpadů ve Šternberku a místních částech letos v měsíci dubnu neproběhnou, a to v návaznosti na situaci spojenou s nákazou COVID-19. Situace se zatím každ....

  Strana 1 z 131

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže