Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Krakořice


Malá vesnička se rozkládá asi 3 km severozápadně od Šternberka na přechodu z hanácké roviny k prvním výběžkům Nízkého Jeseníku při silnici ze Šternberka do Rýmařova. Okolní kopce dosahují výšky kolem 300 m n. m., nejvyšší je Lískovec (337 m n. m.). Jižně od osady protéká potok Kačena (něm. Goldbach), který vtéká do potoka Říče.

KrakořiceVesnice je v písemných pramenech poprvé uvedena roku 1273 pod jménem Krakovice a původně patřila olomouckým biskupům. Teprve roku 1397 se pod názvem Krakovce stala lénem pánů ze Šternberka. Trvalou součástí šternberského panství zůstala až do zrušení poddanství. Současný název Krakořice se poprvé objevuje až v česky psané listině z roku 1480, úředně byl zaveden teprve roku 1924. V německy psaných pramenech se uvádí pod jmény Krelkowitz, Krolkowitz, Krakorzitz, Krackersdorf, Krotersdorf, úředním názvem do roku 1945 byl Krokersdorf.

V letech 1850–1960 byly Krakořice samostatnou obcí správního a soudního okresu Šternberk, v období 1938–1945 byly připojeny k Německu.

V roce 1960 byly sloučeny se sousední obcí Babice a spolu s nimi se staly v roce 1974 místní částí města Šternberka (Babice se v r. 1990 od města oddělily a staly se znovu samostatnou obcí).

Krakořice

Původně česká vesnice byla po třicetileté válce osídlena německými kolonisty. V letech 1742 a 1758 trpěla okupací pruských vojsk. Před 2. světovou válkou byly Krakořice velmi malou německou obcí. V roce 1930 zde žilo 138 obyvatel, z nich jen dva české národnosti. Od roku 1900 zaznamenávala vesnice trvalý populační úbytek. Po osvobození byli původní němečtí obyvatelé odsunuti a obec byla znovu zabydlena českými osídlenci. V roce 1950 žilo v Krakořicích 107 obyvatel, v roce 1991 měla tato místní část města Šternberka 93 stálých obyvatel. V současné době žije v Krakořicích 92 stálých obyvatel.

Ves měla vždy převážně zemědělský charakter. V roce 1900 tvořilo její katastrální území 115 ha polí, 50 ha lesů, 9 ha luk, 6 ha pastvin a 4 ha zahrad. V roce 1947 zde bylo založeno zemědělské strojní družstvo, na které v roce 1950 navázalo jednotné zemědělské družstvo, sloučené roku 1960 s JZD v Babicích.

Do poloviny 19. století se v okolí Krakořic dobývala železná ruda, těžba byla přechodně obnovena v letech německé okupace a znovu ukončena v roce 1947. Krakořice byly v minulosti převážně katolickou obcí a náležely do mladějovické farnosti. Děti navštěvovaly do roku 1945 německou, po osvobození českou obecnou školu v Babicích. V obci působil sbor dobrovolných hasičů.

Správu obce vykonávaly v letech 1850–1938 volené orgány obecní samosprávy. V meziválečném období se o politický vliv v obci dělili němečtí nacionalisti, sociální demokraté a agrárníci. V polovině 30. let získali převahu stoupenci Henleinovy Sudetoněmecké strany. Po osvobození v květnu 1945 převzala správu obce místní správní komise, nahrazená teprve po volbách v květnu 1948 místním národním výborem. Ten ukončil svou působnost k 1. červenci 1960, kdy byly Krakořice připojeny k sousedním Babicím.

K místním pamětihodnostem patří zvonice a boží muka na západním okraji vesnice. Na zahradě domu č. 11 byl v roce 1955 nalezen poklad 65 pražských grošů krále Václava II. Východně od Krakořic, při silnici pod lesem Kaminka se v letech německé okupace nacházel tábor anglických zajatců, kteří pracovali v blízkých železnorudných dolech. Severozápadně od Krakořic lze ještě dnes narazit na pozůstatky důlních šachet Adolf, Hugo a Robert. Občanům je k dispozici kulturní dům a dětské hřiště. V Krakořicích je v současnosti zřízen osadní výbor místní části.

Krakořice

 

 

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375