Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Pravidla pro vkládání dotazů


Vážení tazatelé,

dovolujeme si Vás seznámit s pravidly pro vkládání dotazů do rubriky Dotazy občanů. Pro vkládání dotazů je k dispozici formulář, do kterého tazatel vloží svůj dotaz a vyplní povinná pole: jméno a příjmení a dále e-mail, na který si přeje zaslat odpověď.

Odpovědi budou podávány zpravidla do jednoho týdne od vložení dotazu a budou odesílány přímo na uvedenou mailovou adresu tazatele. Odpovědi jednotlivým tazatelům nebudou na stránkách města zveřejněny. Odpovědi na dotazy, ve kterých budou informace pro širší veřejnost nebo odpovědi na často se opakující dotazy, budou zveřejněny v aktualitách na stránkách města.

Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Šternberk. Nebude reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob.

Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.

Na dotazy občanů bude odpovídat tisková mluvčí, vedoucí odborů, tajemník, případně starosta nebo místostarostové, popřípadě členové rady města a tazatelům budou odpovědi odesílány mailem prostřednictvím tiskové mluvčí.

Odesláním dotazu či podnětu automaticky souhlasíte s výše uvedeným.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375