Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program regenerace Městské památkové zóny Šternberk


Zastupitelstvo města Šternberka schválilo dne 11. 9. 2013 „Program regenerace Městské památkové zóny Šternberk na období 2013–2023".

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlásila vláda České republiky v roce 1992. Jeho hlavním smyslem bylo a je napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí historických měst. K podpoře realizace programu v jednotlivých městech mohou být vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí. Nutnou podmínkou pro možnost poskytnutí státní finanční podpory na rekonstrukce kulturních památek je schválený městský program regenerace. V zásadě jde o program rozvoje jako soubor opatření směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst.

Program regenerace městské památkové zóny (dále jen MPZ) pro město Šternberk byl schválen zastupitelstvem města dne 30. 3. 1995, je každoročně aktualizován a dopracováván. Současnost vyžaduje rekapitulaci rozsahu projektů, které již byly realizovány, míru naplnění cílů programu, změny v území a nové podněty k řešení problémů. V zájmu získání vyšší bonifikace při poskytování dotací na obnovu památek bylo proto Město Šternberk vyzváno k předložení nového Programu regenerace MPZ.

K návrhu Programu je přiložena Hodnotící zpráva Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Olomouci a vyjádření nezávislého odborníka.

Rada města předložený dokument projednala na své schůzi dne 12. 8. 2013 a usnesením číslo 2025/73 jej doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Bližší informace poskytne odbor investic a veřejných zakázek, oddělení přípravy investic a památkové péče.

Dokumenty

Program regenerace MPZ Šternberk 2024–2034

Program_regenerace_MPZ_Sternberk_2024_2034.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB

Příloha 9.1 - mapy

příloha 9.1 mapy.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 20,33 MB

Příloha 9.2 - evidenční karty památek

příloha 9.2 karty KP prohlášených od roku 2013.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 8,97 MB

Příloha 9.3 - přehled vynaložených prostředků na obnovu MPZ

příloha 9.3 přehled vynaložených prostředků na obnovu MPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,49 kB

Příloha 9.4 - příklady dobré praxe

příloha 9.4 příklady dobré praxe.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 980,17 kB

Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu Programu regenerace MPZ

Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2023

Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,94 MB

Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2022

Přihláška_do_soutěže_Cena_programu_reg_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MB

Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2021

prihlaska_do_souteze_o_cenu_za_nejlepsi_pripravu_a_realizaci_programu_regenerace_MPR_a_MPZ_za_rok_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,22 MB

Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020

prihlaska_do_souteze_o_cenu_za_nejlepsi_pripravu_a_realizaci_programu_regenerace_MPR_a_MPZ_za_rok_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,89 MB

Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019

prihlaska_do_souteze_o_cenu_za_nejlepsi_pripravu_a_realizaci_programu_regenerace_MPR_a_MPZ_za_rok_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,65 MB

Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018

prihlaska_do_souteze_o_cenu_za_nejlepsi_pripravu_a_realizaci_programu_regenerace_MPR_a_MPZ_za_rok_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,75 MB

Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2017

Prihlaska_do_souteze_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,2 MB

Program regenerace 2016

program_regenerace_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,46 MB

Program regenerace 2015

program_regenerace_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,98 MB

Program regenerace 2014

program_regenerace_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,5 MB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375