Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Územní studie krajiny

Loga
Cílem pořízení územní studie krajiny (dále „ÚSK“) bylo vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem bylo vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

ÚSK je zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině, reaguje na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohledňuje protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

Ke dni 30. 11. 2017 byla předána 1. etapa - „doplňující průzkumy a rozbory“ Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk. V průběhu srpna 2018 byla územní studie dokončena.

Územní studie krajiny byla pořizována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
 

Územní studie krajiny ORP Šternberk – textová část

USK_textova_cast.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 65,41 MB

Územní studie krajiny ORP Šternberk – grafická část

USK_graficka_cast.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 229,98 MB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375