Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Územní plánování

Územní plánování je soustavná činnost, jejímž úkolem je komplexní řešení funkčního využití území, stanovení zásad jeho organizace a věcně a časově koordinovat výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Základním úkolem územního plánování je vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Pro naplnění tohoto úkolu má územní plánování tři základní nástroje: územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodování. V České republice má územní plánování zákonný základ v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Portál územního plánování Olomouckého kraje -  http://uap.olkraj.cz

Územní plán je základním dokumentem územního plánování. Je to dokument, který vymezuje území obce a stanovuje způsob využívání území, územní uspořádání, výstavbu, ochranu přírodních a kulturních hodnot a další územní podmínky.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375