Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Informace pro rodiče

Soudní řízení o úpravu péče o děti v České republice

Když se rodiče nedokáží sami dohodnout, nebo to není možné jinak, je nutné předat rozhodování o úpravě rodičovské odpovědnosti (otázka péče, výživného, styku, významných záležitostí v životě dítěte, správy majetku,...) soudům. Taková řízení pak mohou být velmi náročná a emotivní pro rodiče i děti.

Účastníky soudního řízení jsou:

  • oba rodiče (mohou být právně zastoupeni)
  • nezletilé dítě, které je zastoupeno tzv. kolizním opatrovníkem (někdy děti zastupuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)
  • další dotčené osoby (výjimečně: pěstouni, prarodiče,...)

Pro rodiče může být soudní řízení nepříjemné v tom, že se o jejich rodinný život
a soukromí bude zajímat velké množství cizích osob (soudce, opatrovník, příp. sociální pracovník, rodinný poradce, mediátor, soudní znalec,…).

Soudní řízení lze zahájit v místě bydliště dítěte a je osvobozeno od soudních poplatků. Zastoupení advokátem není nutné. Se sepsáním návrhu vám kromě advokáta mohou bezplatně pomoci opatrovnická oddělení soudů či právní poradny. Pracovnice OSPOD nesepisují s rodiči návrhy, poskytují poradenství.

Průběh soudního řízení

V zájmu dětí by rodiče a jejich právní zástupci neměli využívat konfliktní strategie. Je třeba zabránit situaci, kdy jeden z rodičů odchází od soudu jako poražený. Je-li poražený jeden z rodičů, pak vždy prohrává i dítě.

Zahájit soudní řízení musí nejčastěji jeden z rodičů (nebo oba) návrhem k příslušnému soudu (zde pozor na problematiku mezinárodní příslušnosti soudů v mezinárodních rodinách).

V návrhu je třeba vymezit, o čem má soud za rodiče rozhodnout – o péči, styku (kontaktu s rodičem, u kterého nemá dítě stálý pobyt), o výživném, nebo bydlišti dítěte, či o jiné významné záležitosti týkající se dítěte.

Soud přihlíží k vyjádření obou rodičů, vyjádření opatrovníka dítěte a může si vyžádat zprávy odborníků či ze školských zařízení. Soudce vždy zohledňuje nejlepší zájem dítěte a měl by zjistit také jeho přání (sám dítě potká nebo požádá sociálního pracovníka).

Soud rozhoduje rozsudkem, který je po nabytí právní moci závazný. 

Je-li situace v rodině kritická a je třeba bez dalších odkladů zajistit práva dítěte, je možné, aby soud rozhodl předběžným opatřením. Předběžná opatření platí nejčastěji do doby, než soud finálně rozhodne, jsou předběžně vykonatelná a soud
o nich rozhoduje do týdne. 

Ideální průběh soudního řízení o dětech

2. Jak by mělo ideálně probíhat soudní řízení o dětech.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,24 kB
Staženo: 136×
Vloženo: 7. 6. 2023

Průvodce rozvodem a péčí o dítě

1. letak-rodice-průvodce rozvodem a péčí o dítě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 905,61 kB
Staženo: 144×
Vloženo: 6. 6. 2023

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375