Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Wilhelm Zlamal (1915–1995)

Wilhelm Zlamal (1915–1995)

Čestné občanství bylo uděleno in memoriam na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 453/18 ze dne 23.06.2005 a předáno 21.12.2005 při příležitosti 90. výročí narození. Šternberský významný umělec - malíř, ke Šternberku měl silný citový vztah, o jehož intenzitě svědčí řada obrazů, kreseb i grafik.

Oblíbeným místem umělce byla již od dětství kaplička na Vinohradském kopci odkud Šternberk často zachycoval. Po ukončení měšťanské školy absolvoval kurz kresby a malby v Berlíně a poté Akademii výtvarných umění v Praze. K nejznámějším dílům autora patří „Autoportrét s matkou", „Jarní Šternberk" nebo „Tržiště". V roce 1996 se uskutečnila v Galerii Šternberk posmrtná výstava děl tohoto autora.

Datum vložení: 26. 2. 2022 21:46
Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2022 21:47

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375