Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Rok 2023

Nositelé Ceny města Šternberka

V roce 2023 byla Cena města Šternberka udělena na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 124/6 ze dne 20.09.2023 a předána 17. listopadu 2023 na Státním hradě Šternberk Antonínu Geržovi, Heleně Gottwaldové, Josefu Londovi, Ing. Tomáši Niklovi, P. Mgr. Antonínu Pechalovi a Petru Trnkovi.

Ceny Města Šternberk 2023 - společné fotoCeny Města Šternberk 2023 - knihaCeny Města Šternberk 2023 - cena

 

Cenu města převzal dlouholetý dirigent a vedoucí Pěveckého sboru Šternberk pan Tomáš Nikl, a to za celoživotní přínos v oblasti hudby.

Udělování ceny města panu Tomáši Niklovi

 

Panu Antonínu Geržovi udělilo zastupitelstvo města cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury, a to za propagaci města prostřednictvím fotografií.

Udělování ceny města panu Antonínu Geržovi

 

Pan Josef Londa byl oceněn za dlouholetý přínos v oblasti propagace města a inovaci služeb pro turisty a návštěvníky města.

Udělování ceny města panu Josefu Londovi

 

Děkan šternberské římskokatolické farnosti pan Antonín Pechal převzal cenu města za dlouholetý přínos v oblasti kultury a památkové péče a službu občanům města.

Udělování ceny města panu Antonínu Pechalovi

 

Panu Petru Trnkovi, vicemistru Evropy a mistru České republiky v závodech automobilů do vrchu, byla udělena cena města za přínos v oblasti motoristického sportu a propagace města.

Udělování ceny města panu Petru Trnkovi

 

Paní Helena Gottwaldová, kastelánka Státního hradu Šternberk, byla oceněna za dlouholetý přínos v oblasti kultury a propagace památek, zejména za aktivní přístup k péči o tuto památku, zlepšení služeb pro návštěvníky a skokový nárůst návštěvnosti hradu za jejího vedení.

Udělování ceny města paní Heleně Gottwaldové

 

Reportáž ze slavnostního předávání cen města:

 

 

 

Datum vložení: 4. 12. 2023 7:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 7:31

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375