Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Rok 2017

Nositelé Ceny města Šternberka

V roce 2017 byla Cena města Šternberka udělena na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 419/20 ze dne 20.09.2017 a předána 15. listopadu 2017 na Státním hradě Šternberk Mgr. Jiřímu Hackenwaldovi, paní Jarmile Patákové, panu Rudolfu Dopitovi a panu Manfredu Prokschovi.

Zleva místostarosta Michal Oborný, Manfred Proksch, Rudolf Dopita, starosta Stanislav Orság, Jarmila Patáková, Jiří Hackenwald a místostarosta Jiří Kraus.
Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města paní Jarmile Patákové za celoživotní přínos v oblasti práce pro občany města. Nominace byla podána členkami Klubu seniorů a ředitelkou Sociální služby Šternberk u příležitosti životního jubilea. Paní Patáková obětavě a dlouhodobě pracovala pro Svaz postižených civilizačními chorobami (30 let) a Klub seniorů (20 let), je organizátorkou akcí a nových aktivit pro členy klubu.

Udělovaní ceny města paní Jarmile Patákové
Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města panu Rudolfu Dopitovi za celoživotní dílo v oblasti průmyslového designu. Pan Rudolf Dopita byl od roku 1962 hlavním designerem podniku Chronotechna, je autorem mnoha návrhů budíků a hodinek distribuovaných u nás i v zahraničí, které získaly mnoho ocenění. Jeho tvorba ovlivnila vývoj průmyslového designu i za hranicemi ČR.

Udělovaní ceny města panu Rudolfu Dopitovi

 


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města magistru Jiřímu Hackenwaldovi za celoživotní přínos v oblasti výchovy a vzdělávání.  Pan Jiří Hackenwald byl dlouholetým ředitelem šternberského gymnázia, zasloužil se o úspěchy a prestiž školy, měl významný podíl na vybudování sportovní haly Ecce Homo.

Udělovaní ceny města panu magistru Jiřímu Hackenwaldovi
Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města panu Manfredu Prokschovi za přínos městu v oblasti partnerské spolupráce. Pan Manfred Proksch je aktivní účastník spolupráce spolků měst Günzburg a Šternberk, spolupracuje se spolkem Prohlubování česko-německých vztahů, spoluorganizoval výměnné pobyty dechového orchestru Harmonie Šternberk a orchestru Wasserburg Günzburg, návštěvy dětí ze ZŠ Svatoplukova v Günzburgu, obnovu fresky F. Kuschela a opravu kaple sv. Josefa ve Šternberku.

Udělovaní ceny města panu Manfredu Prokoschovi
Kompletní fotogalerie
Reportáž ze slavnostního předávání cen města:

Datum vložení: 31. 12. 2017 8:31
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 9:02

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375