Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Rok 2013

Nositelé Ceny města Šternberka

V roce 2013 byla Cena města Šternberka udělena na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 470/20 ze dne 11.09.2013 a předána 16. 11. 2013 na Státním hradě Šternberk JUDr. Radaně Sedlářové, Martě Skřebské, studentskému dechovému orchestru Harmonie Šternberk, Mgr. Petru Skyvovi, MUDr. Josefu Ščudlovi a Josefu Jarmovi.

Fotogalerie z předávání cen
Videoreportáž z akce:

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města doktorce Radaně Sedlářové za celoživotní přínos v oblasti sportu, trenérskou činnost a výchovu mládeže. Paní Radana Sedlářová se věnuje sportu již od dětství, její celoživotní radostí je tenis a dodneška je aktivní hráčkou a účastní se seniorských turnajů v České republice i v zahraničí, na kterých dosahuje výborných výsledků. Je dlouholetou členkou šternberského tenisového klubu, po dobu svého působení se zasadila o postupy vedoucí ke zlepšení činnosti klubu. Je iniciátorkou aktivní práce s mládeží: spolupořádá turnaj šternberských škol v tenise, prázdniny s tenisem pro děti a je trenérkou družstva babytenisu a mladších žáků. V roce 2013 oslavila paní Radana Sedlářová životní jubileum.

Udělování ceny města - doktorce Radaně Sedlářové


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města paní Martě Skřebské za celoživotní přínos občanům města. Paní Marta Skřebská se celý pracovní život věnovala dětem mateřských škol, a i nyní má tolik energie a elánu, že jej rozdává dál ve svém volném čase. Paní Skřebská je spoluzakladatelkou ochotnického divadelního souboru ŠOK, který navázal na tradici amatérského divadelnictví ve Šternberku a i díky hereckému umu paní Skřebské se těší velké divácké oblibě. Dlouhodobě pracuje ve Sboru pro občanské záležitosti města Šternberka a vede „školičku“ v Domě pro matky/otce s dětmi v tísni ve Šternberku - Dalově.

Udělování ceny města - Martě Skřebské


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města studentskému dechovému orchestru Harmonie Šternberk za přínos v oblasti kultury a reprezentaci města Šternberka. Cenu převzal dirigent orchestru Petr Ciba. Orchestr byl založen po vzniku hudební školy ve Šternberku, první vystoupení bylo zaznamenáno v roce 1957. Nynějším hlavním dirigentem orchestru je od roku 1999 pan Petr Ciba s jehož příchodem došlo k zásadní změněn repertoáru a navyšování počtu členů. V orchestru hraje 60 hudebníků, je složen především ze současných a bývalých žáků Základní umělecké školy ve Šternberku. Věkový průměr hráčů činí 20 let. Harmonie každoročně absolvuje řadu koncertních vystoupení, festivalů a přehlídek doma i v zahraničí. K největším úspěchům patří získání zlaté medaile s vyznamenáním na světové soutěži dechových orchestrů v Holandsku, kterou si orchestr přivezl letos v červenci a kde byl jediným zástupce České republiky, dále absolutní vítězství mezinárodních soutěží v Praze, Ostravě či belgickém Nerpeltu.

Udělování ceny města - studentskému dechovému orchestru Harmonie Šternberk, cenu přebírá dirigent Petr Ciba


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města magistru Petru Skyvovi za celoživotní dílo v oblasti amatérské výtvarné tvorby. Pan Petr Skyva se výtvarné tvorbě věnuje celý život, v době svého působení na šternberském gymnáziu vedl výtvarný kroužek, organizoval výtvarné plenéry studentů a absolventů, inicioval založení výtvarné skupiny Klub výtvarných amatérů Šternberska -  KVAŠ. Mnoho studentů, kteří prošli rukama pana Petra Skyvy, pokračovalo ve studiu s uměleckým či výtvarným zaměřením na vysokých školách. Petr Skyva několik let vedl také prázdninové tematické plenéry pro pedagogy z celé republiky. V současnosti je Petr Skyva stále umělecky aktivní, prezentuje svoji tvorbu na výstavách a jeho práce jsou také součástí sbírek vystavených v bývalém augustiniánském klášteře.

Udělování ceny města - Petru Skyvovi


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města doktoru Josefu Ščudlovi za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví. Pan Josef Ščudla působí ve šternberské nemocnici již od roku 1973, profesní kariéru zde zahájil jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení a postupem času se začal věnovat traumatologii. V tomto oboru je celorepublikově uznávaným odborníkem, je členem Výboru společnosti pro úrazovou chirurgii a ortopedii. Od roku 1991 vykonával funkci primáře traumatologického oddělení a od roku 2007 byl jmenován primářem sloučeného chirurgicko -  traumatologického oddělení, kde působil až do roku 2011. V současné době je stále činný na traumatologickém oddělení jako lékař. Za dobu své kariéry významně přispěl k rozvoji chirurgie a traumatologie v regionu a připravil pro obor mnoho lékařů.  V 2013 roce oslavil životní jubileum 65 let.

Udělování ceny města - doktoru Josefu Ščudlovi


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města panu Josefu Jarmovi za přínos v oblasti sportu. Pan Josef Jarma je v současnosti hlavním trenérem klubu Taekwondo ITF klub Raptor Olomouc a je aktivním sportovcem a propagátorem tohoto netradičního sportu. Reprezentoval Českou republiku i město Šternberk na mnoha zahraničních kláních: mistrovstvích světa i Evropy. V roce 2013 se zúčastnil Mistrovství Evropy ve Slovinsku, kde získal 1. místo v Tull 2. Dan, úspěšný byl v roce 2012 v Estonsku, Bělorusku a Bulharsku, kde vždy obsadil první nebo druhou příčku.

Udělování ceny města - panu Josefu Jarmovi


JUDr. Radaně Sedlářové, Martě Skřebské, studentskému dechovému orchestru Harmonie Šternberk, Mgr. Petru Skyvovi, MUDr. Josefu Ščudlovi a Josefu Jarmovi 

Datum vložení: 31. 12. 2013 9:23
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 10:04

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375