Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Rok 2009

Nositelé Ceny města Šternberka

V roce 2009 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 744/21 ze dne 16.09.2009 a předána
15. 11. 2009 na Státním hradě Šternberk:

Jana Konupčíková

Cena města Šternberka udělena za celoživotní dílo v oblasti kultury a knihovnictví. Jana Konupčíková od roku 1964 pracovala v městské knihovně a v letech 1992-2003 působila jako její vedoucí. Stála u zrodu automatizace provozu knihovny, spolupracovala při zpracování publikací o knihovně, zavedla nové aktivity
- doprovodné výstavy a kulturní akce pro návštěvníky a s knihami seznámila mnoho generací čtenářů.

Udělovaní ceny města paní Janě Konupčíkové

 

MUDr. Pavel Brogowski

Cena města Šternberka udělena za celoživotní dílo v oblasti lékařství. Doktor Pavel Brogowski je zakládajícím lékařem a také primářem odd. ARO v Nemocnici Šternberk, vedl tým lékařů a sester tohoto oddělení až do roku 2001. Je iniciátorem výjezdového pracoviště rychlé záchranné služby ve Šternberku. Oddělení ARO za jeho vedení vychovalo řadu lékařů a sester, kteří pracují nejen v našem regionu, ale i v zahraničí.

Udělovaní ceny města panu doktoru Pavlu Brogowski

 

Alois Okúnek

Cena města Šternberka udělena za celoživotní přínos v oblasti historie. Pan Alois Okúnek se celý život zabývá sběratelstvím fotografií a dokumentů o Šternberku, mnoha institucím poskytnul bezplatně materiály k publikování. Jeho záběr a obsah sesbíraných fotografií ocenily nespočetné instituce, které dodnes využívají rozsáhlý archiv pana Okúnka. Pan Okúnek se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl předání osobně zúčastnit, cenu proto převzala jeho dcera paní Olga Doleželová.

Udělovaní ceny města panu Alexovi Okůnkovi


Akademický malíř Petr Zlamal

Cena města Šternberka udělena za významné dílo v oblasti výtvarného umění. Pan Petr Zlamal je autorem mnoha realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby, jeho díla jsou součástí mnoha veřejných i soukromých sbírek nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jeho dílo jsme mohli vidět nedávno v Galerii G v Olomouci na výstavě nazvané Petr Zlamal - Archeologie paměti. Cena města byla udělena při příležitosti významného životního jubilea 60 let.

Udělovaní ceny města panu Petru Zlámalovi


P. Stanislav Vaněk

Cena města Šternberka udělena za celoživotní přínos v oblasti duchovní a kněžské. Pan Vaněk je knězem a celý jeho kněžský život je spojený se Šternberkem. V roce 1964 byl vysvěcen na kněze a své první kaplanské místo získal ve Šternberku, od roku 1972 se stal duchovním správcem a později šternberským děkanem, dnes žije na šternberské faře. Svým příkladným životem pozitivně ovlivnil několik generací obyvatel Šternberka. V letošním roce dovrší 45. rok svého působení v našem městě.

Udělovaní ceny města panu Stanislavu Vaněkovi


Ing. Lubomír Pospíšil

Cena města Šternberka udělena za celoživotní přínos pro město Šternberk v oblasti motoristického sportu. Pan Lubomír Pospíšil je dlouholetým vedoucím činovníkem Automotoklubu Ecce Homo Šternberk, organizátorem a pořadatelem automobilových soutěží na trati Ecce Homo. Ocenění bylo uděleno při příležitosti významného životního jubilea 70 let.

Udělovaní ceny města panu Ing. Lubomíru Pospíšilovi

 

Mgr. Milan Hornišer

Cena města Šternberka udělena za přínos v oblasti kultury a zachování tradic. Pan Milan Hornišer je členem Českého sdružení přátel betlémů a je předsedou olomoucké pobočky sdružení. Je sběratelem starých papírových betlémů, propagátorem lidových řemesel, své sbírky pravidelně představuje veřejnosti na Státním hradě ve Šternberku a v dalších institucích po celé republice.

Udělovaní ceny města panu Mgr. Milanu Hornišerovi

 

Miroslav Ženožička

Cena města Šternberka udělena za celoživotní přínos v oblasti dárcovství krve. Pan Miroslav Ženožička je členem Českého červeného kříže od roku 1978, v místní skupině českého červeného kříže pracuje od roku 1996. Je zasloužilým dobrovolným dárcem krve, absolvoval již přes 150 odběrů. V roce 2009 byl jedním z oceněných dobrovolných dárců krve na Státním hradě ve Šternberku.

Udělovaní ceny města panu Miroslavu Ženožičkovi


PhDr. Leoš Friedl

Cena města Šternberka udělena za celoživotní dílo v oblasti hudby. Pan Leoš Friedl byl dlouholetým sbormistrem Smíšeného pěveckého sboru ve Šternberku. V roce 1999 obdržel ocenění Města Šternberka za 20 let vedení Smíšeného pěveckého sboru v našem městě. Je autorem sborových písní věnovaných právě Šternberku.

Udělovaní ceny města panu PhDr. Leoši Friedlovi


 

 

Datum vložení: 31. 12. 2009 9:54
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 10:04

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375