Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Rok 2007

Nositelé Ceny města Šternberka

V roce 2007 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 275/ 8 ze dne 03.10.2007 a předána
16. 11. 2007:

Drahomíra Ševčíková

Nominována za celoživotní přínos občanům města Šternberka. Paní Ševčíková je zakládající členkou Sboru pro občanské záležitosti ve Šternberku. Její zásluhou byla vytvořena široká členská základna tohoto sboru a koncepce činnosti sboru, která je uplatňována dodnes. Vyniká znalostmi a orientací v oblasti vedení starých matrik, zejména těch psaných švabachem. I v dnešní době spolupracuje s radnicí ve Šternberku a pomáhá při překladech německy psaných matričních dokumentů. Svými životními postoji i zkušenostmi přispěla velkým dílem k rozvoji našeho města.

Udělovaní ceny města paní Drahomíre Ševčíkové

 

Petr Ciba

Nominován za významné dílo v oblasti hudby. Je dlouholetým uměleckým vedoucím šternberského orchestru Harmonie, který pod jeho vedením dosáhl významných úspěchů jak v naší republice, tak i na poli mezinárodním. Harmonie reprezentovala Českou republiku na festivalu v Japonsku a řadě festivalů u nás i v zahraničí. Tyto úspěchy mladých hudebníků jsou především zásluhou odborné a obětavé činnosti Petra Ciby.

Udělovaní ceny města panu Petru Cibovi

 

PhDr. Jaroslav Váňa, CSc.

Nominován za významnou literární činnost. Jaroslav Váňa je zakládajícím členem Unie českých spisovatelů a Literárního klubu v Olomouci. Svou tvorbu zaměřuje nejen na publikace odborného charakteru, ale zejména na krásnou literaturu, jejímiž tématy je velmi často Šternberk, šternberské osobnosti a život v našem městě, např. knihy povídek Šternberská studna, Paralelní svět či Listí na vodě. Cena města byla udělena rovněž při příležitosti významného životního jubilea.

Udělovaní ceny města panu PhDr. Jaroslavovi Váňovi CSc.

 

Prof.RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

Nominován za významnou vědeckou činnost. Věnuje se především mykologii, jeho specializací jsou jedovaté houby. Je soudním znalcem v oboru mykotoxikologie. Je iniciátorem založení mykologické poradny v Olomouci, dodnes aktivně spolupracuje s Ústavem soudního lékařství Univerzity Palackého. Publikoval stovky odborných a populárně naučných publikací a vědeckých prací. Je čestným členem České vědecké společnosti pro mykologii a celoživotním popularizátorem tohoto oboru.

Udělovaní ceny města panu Prof. RNDr. Bronislavu Hlůzovi CSc.

 

Libor Vojkůvka

Nominován za významné dílo v oblasti výtvarného umění. Libor Vojkůvka je populární šternberskou osobností se širokým záběrem aktivit, kromě výtvarné tvorby je také nadšeným cestovatelem, entomologem, hudebníkem i bavičem. Jeho dílo bylo prezentováno v mnoha českých galeriích a výstavních síních. Svou popularitu zúročuje i v oblasti charity, spolupracuje s Nadací Bariéry Charty 77. 15. října 2007 byla v olomoucké galerii Skácelík otevřena retrospektivní výstava Libora Vojkůvky, která byla uspořádána při příležitosti jeho významného životního jubilea.

Udělovaní ceny města panu Liborovi Vojkůvkovi

 

Stanislav Tesař

Nominován za celoživotní přínos v oblasti sportu. Je zakladatelem oddílu sportovní gymnastiky ve Šternberku, dodnes působí jako trenér tohoto oddílu. Trenérské práci se věnuje velmi intenzivně, pod jeho vedením se oddíly vypracovaly mezi elitní oddíly mládeže a oddíl mužů postoupil až do 1.ligy. Vychoval mnoho gymnastů, kteří sbírali a stále sbírají vavříny na krajských přeborech, přeborech České obce sokolské i na Mistrovstvích České republiky. Ke sportu vedl i své syny, kteří pod jeho vedením získali 1.výkonnostní třídu. Pro své zkušenosti, obětavost a nasazení je velkým vzorem pro ostatní sportovce i trenéry.

Udělovaní ceny města panu Stanislavu Tesařovi

 

Datum vložení: 31. 12. 2007 10:05
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 10:12

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375