Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Rok 2002

Nositelé Ceny města Šternberka

V roce 2002 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 501/30 ze dne 25.09.2002 a předána
21. 10. 2002:

MUDr. Vít Jedelský

Nominován za přínos pro město za celoživotní dílo v oblasti lékařství. Založil ve Šternberku základy vynikající tradice neurologie, v tomto oboru působil téměř 50 let. Působil 13 let jako ředitel nemocnice ve Šternberku.

Udělovaní ceny města panu MUDr. Vítu Jedelskému

 

Mgr. Vlasta Hlůzová

Nominována za významný přínos v oblasti regionální historie. Dlouhá léta působila jako učitelka na základní škole Dr. Hrubého a po odchodu do důchodu se začala hlouběji věnovat regionální historii. Její zásluhou byla vydána část pozůstalosti Karla Morava (Staré šternberské obrázky, Bloudění Marty vojandy) a Pověstí z obcí na Šternberku Josefa Valíčka. Vydala dvě autorské publikace Šternberské ulice a Pověsti nepověsti šternberských ulic.

Udělovaní ceny města paní Mgr. Vlastě Hlůzové

 

Josef Knopf

Nominován za přínos v oblasti kultury, zejména za zpřístupnění Handkeho galerie v objektu bývalého augustiniánského kláštera. Tento prostor se stal jeho zásluhou místem setkávání, prezentačním a místem pořádáni kulturních a společenských aktivit.

Udělovaní ceny města panu Josefu Knopfovi

 

Datum vložení: 31. 12. 2002 10:25
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 10:29

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375