Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program rozvoje města


Program rozvoje města Šternberk na období 2020–2025

Program rozvoje města je základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/200 Sb., o obcích (obecním zřízení). Jedná se o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.

Prostřednictvím tohoto programu jsou formulovány představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které vedou k naplnění dohodnutých představ. Hlavní motivací města k vytvoření Programu rozvoje města na období let 2020-2025 je efektivně dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů.

Program rozvoje města byl zpracován autorským kolektivem pracovníků Mikroregionu Šternbersko, hlavním řešitelem za město byl starosta Ing. Stanislav Orság. Program rozvoje města byl zpracován s podporou dotačního programu OP Zaměstnanost: Podpora strategického řízení obcí na území Šternberska.

Z programu rozvoje města vychází akční plán, který je zejména plánem aktivit, jejichž postupná realizace by měla zajistit implementaci přijatého programu rozvoje města. Akční plán je zpracován v krátkodobějším intervalu na období tří let.

Program rozvoje města a akční plán jsou živými dokumenty, které budou pravidelně vyhodnocovány a bude sledováno naplňování aktivit.

Oba dokumenty byly předloženy a projednány také komisí rozvoje města, která ocenila obsahovou část programu rozvoje města a na její návrh byly doplněny některé body týkající se především cykloturismu, propagace města a podmínek pro zaměstnanost a bydlení.

Program rozvoje města Šternberk a akční plán byl schválen Zastupitelstvem města Šternberka dne 24.06.2020 usnesením číslo 280/11.
 

Aktualizace a vyhodnocení akčního plánu 2023

Vyhodnocení akčního plánu rozvoje města ŠternberkII.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,43 kB

Aktualizace a vyhodnocení akčního plánu 2022

Vyhodnocení akčního plánu rozvoje města Šternberk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,92 kB

Akční plán Šternberk

Akcni_plan_Sternberk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 741,8 kB

Program rozvoje města Šternberk 2020–2025

Program_rozvoje_mesta_Sternberk_2020-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,33 MB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375