Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk

Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk

Na radnici byl ukončen vzdělávací projekt Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk

Na radnici byl v červnu 2015 ukončen vzdělávací projekt, který probíhal od dubna roku 2013 pod názvem Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk. Projekt byl podpořen dotací z Evropského fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem bylo zvýšit kvalitu řídících procesů města a zvýšení transparentnosti rozhodování a spolupráci s občany a zájmovými skupinami. Cíle radnice dosáhnout zlepšení v oblastech strategického řízení, řízení projektů a řízení financí byly naplněny.

Zaměstnanci úřadu mají za sebou speciální školení

Součástí vzdělávacího projektu radnice Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk bylo také proškolení všech zaměstnanců městského úřadu včetně strážníků městské policie v oblasti komunikace s občany. Školení proběhlo v Expozici času ve dvou květnových termínech (22.05. a 29.05.2015). V rámci školení byli účastníci seznámeni se zásadami správné komunikace, s tím jak zvládat zátěžové situace či jak najít další příležitosti a cesty k občanům.

Příprava strategického plánu rozvoje města Šternberka

Součástí projektu Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk byla také příprava nového Strategického plánu rozvoje města Šternberka. V úterý 10. června 2014 se v Expozici času uskutečnilo první veřejné projednání přípravy plánu s občany, na kterém byla veřejnost seznámena s výsledky dotazníkového šetření, s informacemi o přípravě nového strategického plánu města a občané mohli k tématu diskutovat se zástupci města.

Dotazníkové šetření probíhalo od 21. března do 30. dubna 2014, do šetření se zapojilo 275 respondentů. Výsledky dotazníkového šetření a prezentace k přípravě plánu jsou v příloze.

Videoreportáž z akce youtube

 

Na radnici byl zahájen nový vzdělávací projekt

Nový vzdělávací projekt zahájila v dubnu roku 2013 šternberská radnice. Projekt s názvem Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk podpořila dotace z Evropského fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2.121.557,63 Kč. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality řídících procesů města a zvýšení transparentnosti rozhodování a spolupráci s občany a zájmovými skupinami. Cílem radnice je dosáhnout zlepšení ve třech významných oblastech řídících procesů: strategického řízení, řízení projektů a řízení financí. V oblasti řídích procesů chceme dosáhnout lepší specifikace priorit úřadu, zlepšení argumentace a rozhodovacích procesů a získat větší kontrolu nad prostředky úřadu a snížit tak pravděpodobnost vzniku zpoždění, plýtvání nebo chyb. Našim cílem je najít další příležitosti a cesty k občanům. Projekt potrvá do 30. června 2015.

Loga EU

 

 

Přílohy

Výsledky dotazníkového šetření

vysledky_dotaznikoveho_setreni_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 945,94 kB

Prezentace k přípravě nového Strategického plánu rozvoje města Šternberka

prezentace_verejne_projednavani_strategie_sternberk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 826,93 kB
Datum vložení: 21. 4. 2022 9:16
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 9:47

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375