Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Vzdělávací centrum Šternberk

Vzdělávací centrum Šternberk

1

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/40.00056
Doba realizace projektu: 12. leden 2010 až 30. listopad 2012

Popis projektu

Projekt Vzdělávacího centra ve Šternberku je zaměřen na školení všech subjektů v jeho správním obvodu, které jsou zapojeny do procesu elektronizace veřejné správy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1.Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy - zajištění vzdělávání v eGovernmentu, prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby. Vzdělávací centrum slouží jako informační zdroj pro úředníky Městského úřadu ve Šternberku, členy zastupitelstva města Šternberka a zaměstnancům zřizovaných organizací. Dále se projekt týká úředníků obcí I. a II. typu, členů zastupitelstev a zaměstnanců jimi zřizovaných organizací správního obvodu. Obsah školení je zaměřen na portál CzechPOINT, elektronickou spisovou službu, systém datových schránek a další prvky vycházející z postupného zavádění projektu eGOVERNMENT. Školení je prováděno v prezenční formě prostřednictvím lektorů v zasedací místnosti Městského úřadu Šternberk s kapacitou 9 osob. Lektory projektu jsou zaměstnanci úřadu, kteří ve spolupráci s projektovým manažerem připravují školení se zaměřením pro konkrétní cílovou skupinu. Školení jsou bezplatná a po absolvování vzdělávacích modulů budou všechny subjekty schopné plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu V současné době je podporováno celkem 18 modulů. Školení jsou zakončována vydáním osvědčení o absolvování kurzu.

Cíle projektu

Cílem projektu je zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje úředníků města Šternberka , členů zastupitelstva a zaměstnanců zřizovaných organizací, úředníků obcí správního obvodu, členů zastupitelstev těchto obcí a zaměstnanců jimi zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Primárním cílem je vytvořit podmínky pro větší efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků samosprávných celků. S tím souvisí i zvýšení kvality řízení chodu úřadu.

Cílové skupiny

Cílové skupiny jsou do projektu zapojeny vlastní účastí na školení ve Vzdělávacím centru ve Šternberku. Nabídku, pozvánky, časové určení, materiály a ostatní administrativní a technické zázemí vzdělávacího centra zajišťují lektoři a manažer projektu. Dílčí členění skupin na kurzy je prováděno dle aktuálních potřeb a vždy vychází z pracovní činnosti pracovníka.

Realizátor projektu
Název: Město Šternberk
IČ: 00299529
Ulice: Horní náměstí 16
Město: Šternberk
PSČ: 785 01
Kontaktní osoba: Kontakt: Ing. Stanislav Malenda, malenda@sternberk.cz,
tel.: 585 086 593

Přehled kurzů a proškolených osob

thumb_tabulka-centrum

thumb_dscn4571thumb_dscn4574thumb_dscn4573


Ukončení projektu Vzdělávacího centra ve Šternberku

Projekt Vzdělávacího centra ve Šternberku byl zaměřen na školení osob všech subjektů ve správním obvodu města, které jsou zapojeny do procesu elektronizace veřejné správy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1.Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy - zajištění vzdělávání v eGovernmentu, prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby.

Tento projekt byl ukončen k 30.11.2012. Celkem bylo proškoleno 1019 osob z řad zaměstnanců městského úřadu Šternberk, organizací zřizovaných městem, volených zastupitelů ORP Šternberk, obcí správního obvodu ORP Šternberk a organizací jimi zřizovanými. Tato školení byla zaměřena na portál CzechPOINT, elektronickou spisovou službu, systém datových schránek a další prvky vycházející z postupného zavádění projektu eGOVERNMENT včetně obsluhy kancelářských aplikací MS Word a Excel.

Přílohy

Přihláška na vzdělávací akci

prihlaska.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 156 kB
Datum vložení: 19. 3. 2012 17:06
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2022 10:53

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375