Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Strategie cestovního ruchu

Strategie cestovního ruchu


Strategie cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 (výhled do roku 2013) byla schválena Zastupitelstvem města Šternberka dne 26. 3. 2008 usnesením číslo 389/12.

Dokument je zveřejněn v původním znění z roku 2008, bude aktualizován v rámci Programu rozvoje města Šternberk na období 2020–2025. 

Cílem dokumentu je ve městě Šternberku a mikroregionu Šternbersko zhodnotit stávající situaci v oblasti cestovního ruchu (dále jen CR) a v návaznosti na to navrhnout vhodnou strategii, která zde s důrazem na zachování trvale udržitelného rozvoje podnítí rozvoj CR a povede k ekonomické prosperitě Šternberska a jeho obyvatel.

Strategie jednoznačně vychází z klíčových atraktivit a aktivit, které je třeba podporovat a rozvíjet. Dále se soustřeďuje na klíčové problémy a překážky rozvoje CR, které je nutné odstranit nebo v první fázi alespoň zmírnit. Jednotlivá opatření jsou ve strategii navržena tak, aby byl díky možnosti získání finančních prostředků z operačních programů nového plánovacího období 2007–2013 lépe využíván potenciál CR ve městě Šternberku i v mikroregionu Šternbersko, a díky tomu byl výrazně stimulován jejich další rozvoj.

Dokument Strategie rozvoje CR pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko obsahuje:

I. Situační analýzu – charakteristika současného stavu z hlediska CR, analýza SWOT
II. Návrhovou část – priority a návrhová opatření strategického rozvoje
III. Akční plán – konkretizace jednotlivých návrhových opatření

Vize – stav, kterého chceme dosáhnout do let 2013–2015

Město Šternberk a mikroregion Šternbersko – dobře řízené území regionálního a v některých případech národního významu (hrad, Ecce Homo, Expozice času) známé jako oblast příměstské rekreace s významným kulturně-historickým dědictvím a jedinečnými podmínkami pro aktivní trávení volného času a zábavu. Oblast, která se moderně rozvíjí, drží krok s trendy CR, plně využívá všech svých předností a tak přispívá k ekonomické prosperitě obyvatel a trvale udržitelnému rozvoji města i celého mikroregionu. Šternberk – město turistiky.

Přílohy

Úvodní strana

Úvodní strana.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,55 kB

Situační analýza

Situační analýza.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 830,93 kB

Návrhová část

Návrhová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 890,29 kB

Akční plán

Akční plán.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 551,99 kB

Resume

Resume.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 254,53 kB
Datum vložení: 26. 5. 2022 12:41
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 14:50

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375