Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Šternberk - revitalizace přednádražního prostoru

Šternberk - revitalizace přednádražního prostoru

Město Šternberk získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Šternberk - revitalizace přednádražního prostoru“, reg. č. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014500 z Integrovaného regionálního operačního programu.

Logo evropské unie a ministerstva pro místní rozvoj

Projekt je zaměřen na implementaci specifického cíle SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy prioritní osy PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů, které nebudou v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, sníží zátěž životního prostředí a eliminují negativní vlivy na lidské zdraví. Hlavní dílčí cíle projektu: - posílit přepravní výkony veřejné dopravy, - snížit zátěže plynoucí z IAD, zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání. Doplňkové dílčí cíle projektu: - zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, - zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, - využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do září 2022.

Datum vložení: 16. 11. 2021 17:06
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2022 15:43
Autor: Bohumil Návrat

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375