Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Odkazy

Odkazy:

Digitální technická mapa Olomouckého kraje: https://dtm.olkraj.cz
Portál stavebníka: https://portal.stavebnisprava.gov.cz
Geoportál územního plánování: https://uzemniplanovani.gov.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí: nahlizenidokn.cuzk.cz
Seznam oprávněných osob ke stanovení radonového indexu z pozemku: www.sujb.cz
Seznam autorizovaných architektů: www.cka.cz
Seznam autorizovaných inženýrů a techniků: www.ckait.cz
Seznam energetických expertů: www.mpo.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz
Ústav územního rozvoje: www.uur.cz
Portál veřejné správy: portal.gov.cz  

 

 

Datum vložení: 30. 6. 2024 16:45
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2024 6:59

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375