Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Upozornění pro podnikatele, kteří prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny

Dne 17. 10. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se na konci doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin".

Nová úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích.

Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti zákona č. 309/2013 Sb. (tj. k 17. 10. 2013) oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě (rozumí se ve lhůtě od 17.10.2013 do 17.04.2014) jsou povinni požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin.Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Přijetí citované žádosti o koncesi ve stanovené lhůtě od oprávněných podnikatelů nepodléhá správnímu poplatku. K získání koncese v uvedeném rozsahu (prodej kvasného líhu, konzumního líhu a lihovin) nemusí podnikatelé prokazovat odbornou a jinou zvláštní způsobilost, koncese tedy bude mít hlavně evidenční charakter.

Žádost o předmětnou koncesi je možné podat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadě v ČR. Pokud podnikatelé chtějí mít zachováno právo k prodeji lihu a lihovin i po 17.4.2014, musí podat žádost i ti prodejci, kteří mají v současné době živnost přerušenou.
 

Zaměstnanci odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Šternberk jsou připraveni všem poskytnout podrobné informace, kontakt:
Havelková Markéta – tel. 585 086 579, Horáková Ludmila – tel. 585 086 577

Přílohy

Upozornění pro podnikatele

Upozornění_pro_podnikatele.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,52 kB

Upozornění pro podnikatele

Upozornění_pro_podnikatele.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,9 kB
Datum vložení: 23. 10. 2013 13:30
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2022 14:47

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375