Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Šternberk hlásí vysokou úspěšnost v počtu očipovaných psů

Šternberk zavedl v roce 2009 povinné čipování psů a evidenci chovatelů s termínem pro očipování psů do 31. října 2010.

Ve Šternberku je k  dnešnímu datu evidováno 1285 psů, z toho je jich trvale označeno 1193, tedy více než  90%.  Elektronický čip musí mít pes starší šesti měsíců. Trvalé označení psů je kontrolováno Městskou policií Šternberk a pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Šternberk od 1. listopadu 2010 pomocí speciálních čteček.

Do 31. října 2010 poskytovalo město příspěvek 300 Kč na označení psa.  Chovatel psa, který svého psa neoznačí, se dopouští přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích s možností uložení pokuty až do výše 30.000  Kč.

Povinné čipování psů ve Šternberku – od 1. července 2009

Zastupitelstvo města Šternberka na svém zasedání dne 25. 3. 2009 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/09/vyhl. (dále jen vyhláška) o trvalém označování psů. Od 1. července 2009 se tak na území  města Šternberka a místních částech Těšíkov, Dalov, Krakořice a Chabičov  zavádí povinné čipování psů a evidence chovatelů.

A co z toho vyplývá pro chovatele a jaké jsou hlavní změny?

  • Každý chovatel psa, který má trvalý pobyt na území Šternberka, je povinen psa staršího  6 měsíců nechat trvale označit mikročipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785 s českým národním kódem (203)
  • Chovatel psa je povinen přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů, kterou vede Městský úřad Šternberk,  odbor finanční, ul.Opavská 1, přízemí, kancelář č.131, a to ve dnech  pondělí a středa – od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hodin.
  • Chovatel psa, který před účinností vyhlášky nechal psa trvale označit mikročipem nebo se stal chovatelem psa trvale označeného mikročipem, je povinen se nejpozději do 30 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence označených psů a jejich chovatelů.
  • Chovatel, který nechal svého psa označit mikročipem  od 1. 7. 2009 do 31. 10. 2010  a přihlásil se do evidence chovatelů měl nárok na proplacení příspěvku města Šternberka ve výši 300 Kč.

Systém označení a evidence přináší výhody pro město i chovatelé psů především tím, že jednoznačně určuje označeného psa a jeho majitele. Pro chovatele psů bude jednou z výhod, že při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost jeho navrácení majiteli a tím se pochopitelně zkracuje doba vzájemného odloučení.  Označení pomůže i v případech, kdy pes někoho napadne a pokouše – v krátké době bude možné opatřit si potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a postiženého odpovídajícím způsobem léčit. Pro město jedním z hlavních pozitiv bude  pak snížení nákladů na umísťování odchycených zvířat do útulku.

Smluvní veterinární lékaři:
MVDr. Pavel Trnka

ordinace: Potoční 5 Šternberk, tel.604 613 932
ordinační hodiny: úterý až pátek  15.00–18.00 hodin

MVDr. Jaroslav König

ordinace: Světlov 22 Šternberk, tel. 585 012 754, 603 258 072
ordinační hodiny: pondělí–úterý 10.00–11.30, 15.30–18.30; středa 10.00–11.30, 18.30–19.30; čtvrtek–pátek 10.00–11.30, 15.30–18.30; sobota 9.00–10.00

MVDr. Jaromír Hainc

ordinace: Nádražní 1 Šternberk, tel. 585 383 538, 606 441 415
ordinační hodiny: pondělí 15:00–18:00; úterý 09:00–11:00 a 15:00–18:00; středa 15:00–18:00; čtvrtek 09:00–11:00 a 15:00–18:00; pátek 15:00–18:00; sobota 09:00–11:00.

Poslední pátek a sobotu v měsíci MVDr. Jaromír Hainc  neordinuje.

Datum vložení: 26. 3. 2012 15:47
Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2022 15:51

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375