Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Zapojte se do zpracování dat pro povodňový plán města Šternberka

Povodeň -  ilustrační foto

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu města je i vypracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje k nastavení systému vyrozumívání občanů.

Zvyšující se četnost extrémních jevů, které mají za následek vznik povodňových situací a s tím související škody na majetku státu, obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech, jsou důkazem toho, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva města Šternberka si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření. Jedním z nich je zpracování povodňového plánu města.

V roce 2020 byl připraven projekt „Digitální povodňový plán města a ORP Šternberk a lokální výstražné a varovné systémy města“ jako podklad pro dotaci z OPŽP a teprve v tomto roce byla dotace schválena.

V současné době probíhá tvorba digitálního povodňového plánu města a ORP Šternberk. Zpracování povodňového plánu obce ukládá vodní zákon.

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu města je i vypracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný v příloze tohoto dokumentu nebo na Městském úřadě Šternberk, odboru životního prostředí.  

Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde není záplavové území řeky Sitky a chtějí být včas informování o povodňové situaci.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Městském úřadě Šternberk nejpozději do 31. ledna 2023. 

Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.  

Podpořeno  z výzvy MŽP 149 - Digitální povodňový plán města a ORP Šternberk a lokální výstražné a varovné systémy města. Číslo schváleného projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014012

 

Přílohy

Formulář - povodňový plán

PPVN_formular.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,53 kB
Datum vložení: 17. 12. 2022 15:30
Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2022 9:37
Autor: Odbor životního prostředí Městského úřadu Šternberk

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375