Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Rok 2004

Nositelé Ceny města Šternberka

V roce 2004 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 366/16 ze dne 02.02.2005 a předána 06.04.2005:

Jiří Holzmann

Nominován za přínos pro město Šternberk v oblasti kultury za zpracování a vydání publikace „ Šternberská amatérská hudební scéna od roku 1945 do současnosti ", která byla vydána v roce 2004 a za přípravu a realizaci výstavy fotografií s hudební tématikou, která se uskutečnila v červnu a červenci loňského roku v prostorách Městské knihovny. Jde o významný kulturní počin, který zmapoval značnou část hudebních dějin města.

Udělovaní ceny města panu Jiřímu Holzmannovi

 

Jiří Kočí

Nominován za přínos pro město Šternberk za celoživotní dílo v oblasti kultury, historie a pedagogickou činnost. Pan Jiří Kočí byl městským kronikářem, kroniku města příkladně vedl téměř třicet let a stále se aktivně podílel na kulturním životě města. Cena města byla udělena také při příležitosti významného životního jubilea.

Udělovaní ceny města panu Jiřímu Kočí


František Konečný

Nominován za přínos pro město Šternberk za celoživotní dílo v oblasti sportu, zasloužil se výrazným způsobem o rozvoj sportu, zejména v oblasti lyžování, orientačního a přespolního běhu, oddíl orientačního běhu ve Šternberku patří i jeho zásluhou k nejlepším oddílům v republice, pan Konečný má za sebou třicet let aktivní práce s mládeží a i on osobně je stále aktivním sportovcem a rozhodčím při soutěžích.

Udělovaní ceny města panu Františku Konečnému

 

Ing. Pavel Matoušek

Nominován za přínos pro město Šternberk v oblasti horolezeckého sportu, zejména za sportovní výkon - výstup na osmitisícový vrchol Šiša Pangma v Himalájích, který uskutečnil v roce 2004. Pavel Matoušek byl vedoucím celé expedice a historicky prvním šternberským občanem, který zdolal osmitisícovku.

Udělovaní ceny města panu Ing. Pavlu Matouškovi

 

Josef Sedlák

Nominován za přínos pro město Šternberk za celoživotní dílo v oblasti kultury, literatury, historie a pedagogickou činnost a při příležitosti nadcházejícího životního jubilea. Josef Sedlák získal řadu ocenění, např. v mezinárodní soutěži "Evropský fejeton Brno 99" za fejeton "Cesta do Hořic" a další.

Udělování ceny města - Josefu Sedlákovi

 

František Vrzala

Nominován za přínos pro město Šternberk za vlastenectví a hrdinství, které projevil jako plukovník Československé armády za II.světové války, působil mimo jiné v československých jednotkách ve Francii a Velké Británii, v roce 1944 se zúčastnil jako velitel bojové skupiny vojenských operací při Slovenském národním povstání, v tomtéž roce byl zajat gestapem a transportován do koncentračního tábora Mauthausen, po osvobození tábora americkou armádou se vrátil domů. Za účast v zahraničním odboji a za svůj podíl při vojenských operacích byl oceněn československým válečným křížem a řadou jiných domácích i zahraničních vyznamenání. Cena města byla udělena in memoriam.

Udělovaní ceny města panu Františku Vrzalovi 

Datum vložení: 31. 12. 2004 10:13
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 10:19

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375