Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program regenerace Městské památkové zóny Šternberk na období 2013–2023

Zastupitelstvo města Šternberka schválilo dne 11. 9. 2013 „Program regenerace Městské památkové zóny Šternberk na období 2013–2023".

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlásila vláda České republiky v roce 1992. Jeho hlavním smyslem bylo a je napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí historických měst. K podpoře realizace programu v jednotlivých městech mohou být vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí. Nutnou podmínkou pro možnost poskytnutí státní finanční podpory na rekonstrukce kulturních památek je schválený městský program regenerace. V zásadě jde o program rozvoje jako soubor opatření směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst.

Program regenerace městské památkové zóny (dále jen MPZ) pro město Šternberk byl schválen zastupitelstvem města dne 30. 3. 1995, je každoročně aktualizován a dopracováván. Současnost vyžaduje rekapitulaci rozsahu projektů, které již byly realizovány, míru naplnění cílů programu, změny v území a nové podněty k řešení problémů. V zájmu získání vyšší bonifikace při poskytování dotací na obnovu památek bylo proto Město Šternberk vyzváno k předložení nového Programu regenerace MPZ.

K návrhu Programu je přiložena Hodnotící zpráva Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Olomouci a vyjádření nezávislého odborníka.

Rada města předložený dokument projednala na své schůzi dne 12. 8. 2013 a usnesením číslo 2025/73 jej doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Bližší informace poskytne odbor školství a kultury.

Přílohy

Program_regenerace_MPZ_Sternberk_2013_2023

Program_regenerace_MPZ_Sternberk_2013_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,94 MB

priloha_8_1_Mapy

priloha_8_1_Mapy.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 8,32 MB

priloha_8_2_Karty_kulturnich_pamatek

priloha_8_2_Karty_kulturnich_pamatek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,98 MB

priloha_8_3_Prehled_vynalozenych_prostredku_na_obnovu_MPZ

priloha_8_3_Prehled_vynalozenych_prostredku_na_obnovu_MPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,41 kB

priloha_8_4_Priklady_dobre_praxe

priloha_8_4_Priklady_dobre_praxe.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 989,18 kB

Hodnotici_zpravy

Hodnotici_zpravy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 664,62 kB
Datum vložení: 18. 9. 2013 15:35
Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2022 15:37

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375