Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Šternberka schválilo dne 11. 9. 2013 „Program regenerace Městské památkové zóny Šternberk na období 2013 – 2023".

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlásila vláda České republiky v roce 1992. Jeho hlavním smyslem bylo a je napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí historických měst. K podpoře realizace programu v jednotlivých městech mohou být vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí. Nutnou podmínkou pro možnost poskytnutí státní finanční podpory na rekonstrukce kulturních památek je schválený městský program regenerace. V zásadě jde o program rozvoje jako soubor opatření směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst.

Program regenerace městské památkové zóny (dále jen MPZ) pro město Šternberk byl schválen zastupitelstvem města dne 30. 3. 1995, je každoročně aktualizován a dopracováván. Současnost vyžaduje rekapitulaci rozsahu projektů, které již byly realizovány, míru naplnění cílů programu, změny v území a nové podněty k řešení problémů. V zájmu získání vyšší bonifikace při poskytování dotací na obnovu památek bylo proto Město Šternberk vyzváno k předložení nového Programu regenerace MPZ.

K návrhu Programu je přiložena Hodnotící zpráva Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Olomouci a vyjádření nezávislého odborníka.

Rada města předložený dokument projednala na své schůzi dne 12. 8. 2013 a usnesením číslo 2025/73 jej doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Bližší informace poskytne odbor školství a kultury.

pdfProgram_regenerace_MPZ_Sternberk_2013_2023.pdf
zippriloha_8_1_Mapy.zip
pdfpriloha_8_2_Karty_kulturnich_pamatek.pdf
pdfpriloha_8_3_Prehled_vynalozenych_prostredku_na_obnovu_MPZ.pdf
pdfpriloha_8_4_Priklady_dobre_praxe.pdf
pdfHodnotici_zpravy.pdf

č. Titulek
1 Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu Programu regenerace MPZ
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže