Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Tyršovy sady

park1vTyršovy sady jsou v místech, kde se zvedá hanácká rovina do zvlnění Nízkých Jeseníků. Půdorys parku je obdélník, situovaný delší stranou z východu na západ a svahem je orientován k západu.

Máme - li se zamyslet nad parkem jako celkem, objevuje se nám vždy jeden princip, který měl při zakládání a vývoji zrušeného hřbitova smůlu. Přestože je pozemek ve svahu, o kterém se nedá říct, že je mírný, je svou kompozicí vnitřních parkových chodníků založen prakticky jako v rovině. To způsobuje, že není příliš vhodný pro takové procházkové okruhy, jak jsme zvyklí v jiných parcích. Zpravidla když jdete, tak musíte do kopce a nebo naopak z kopce. Částí, které jsou v rovině, je tady velmi málo. Ale to berme jenom jako takový malý, úvodní postesk, protože park má všechny předpoklady pro to, aby se stal krásným místem ještě krásnějšího města Šternberka.

Nedávná rekonstrukce provedla v parku řadu změn. Byly uvolněny porosty, dosazeny stromy, opraven a doplněn vnitřní parkový komunikační systém, rekonstruováno veřejné osvětlení, kašna, přemístěna druhá „kašna", demolován starý hudební pavilon, byl obnoven a doplněn mobiliář. Nová kompozice našla průhled ven do města, na chrám Zvěstování páně. Hlavní kompoziční dominantou nové úpravy, která je současně položena jako protiváha kostela a počátek průhledu, je kašna. Je posazena v místě tří, do jednoho bodu se sbíhajících komunikací. Kašna byla přemístěna z horní části parku. Pro zdůraznění a současně odclonění od nevhodných staveb zvenčí, je zezadu doplněna výsadbou habrů, které současně zakrývají pohled člověku stojícímu na hlavní krátké promenádě.

park2vpark3v

Trojzubec parkových chodníků je složen z chodníku vedoucího starou javorovou alejí dolů k severozápadnímu vstupu. Je to krásný přímý chodník, který je sice alejí trochu tísněný, ale to vůbec nevadí, naopak se působení stromořadí umocňuje. Druhý chodník je pojednán jako již zmíněná široká promenáda, která vede v mírném spádu napříč parkem a je nachystána na prodloužení mimo stávající areál, na pozemky dnešního zahradnictví. Uprostřed této trasy je kašna jednoduchého půdorysu s vertikálou nízkého vodotrysku a z pravé strany sedací zídka, která je současně zídkou zárubní. Z levé strany se připojuje nový chodník, který však už na pravé straně, kde je místo bývalého hudebního pavilonu, nepokračuje. Průhled je zakončen kuželem stříhaného tisu. Poslední chodník je zvlněný a vede od severovýchodního vstupu. Není doprovázen alejí a jeho charakter je spíše z anglického než francouzského stylu parkových úprav.

park4v

Hlavní tranzitní trasy vedoucí přes park do dalších částí města, přiléhají k delším stranám a směřují přímo, podél oplocení parku k východům na západní straně.

Vize a budoucnost Tyršových sadů

Město Šternberk usiluje realizací již připravených projektů o celkovou rekonstrukci parku a jeho důstojné znovuuvedení mezi tradiční kulturně-sociální prvky města. Chceme zachovat park v důstojném a reprezentativním stavu pro budoucí generace obyvatel i návštěvníků města a pro současnost zvýšit zájem veřejnosti o návštěvu parku.

Hřiště

Hřiště jsme nazvali „Město a hvězdy", podle stejnojmenného románu A. C. Clarka. Základem celé úpravy jsou dvě lanové průlezky a horolezecká stěna. Lanové průlezky mají ve své konstrukci obsaženy barevné, plastové kryty, které jsou jako hvězdy, i když jen na zeleném pozadí stromů. Horolezecká stěna je atypická a její stěny tvoří siluetu pomyslného města budoucnosti. Důležitým záměrem je mírně skrýt hřiště od pohledů z parku, aby byly vidět jen některé vyšší partie, hlavně město, které v některých místech sahá až do výšky šesti metrů a lanové průlezky se svými úchyty, co působí jako hvězdy.
park5v

Odpočinkové místo

Důstojná plocha je uvnitř parku, v klidové zóně, umocněné působením fontány na promenádní aleji. Vznikne nová kompozice: Jedná se o krátkou osu, která je kolmo napojena na příčnou osu promenádního chodníku. Počátek této osy je položen na sedací zídce, kde bude vloženo schodiště, které vyrovná hlavní výškový rozdíl. Dále už chodník doběhne k samotnému altánu, kde se štěpí do dvou stran a v širokých obloucích pokračuje až na hlavní podélné trasy. Těsně za altánem v klínu, který svírají nové cesty, je umístěna polyfunkční dlážděná plocha. Ta bude využívána jako příležitostné hlediště pro představení a koncerty pod širým nebem.

Stavba nového altánu s klidovou funkcí pro pobyt seniorů, jako protiváha dynamickému dětskému hřišti, navazuje na stavbu podobného druhu, která již v minulosti na tomto místě stála. Altán na ni odkazuje svým polygonálním půdorysem a dále se pokouší o jakousi moderní reminiscenci tohoto klasického parkového objektu. Stavebně se jedná o vzdušnou stavbou z oceli, betonu a dřeva. Jejích 6 kruhových sloupů ve vrcholech 6-ti úhelníka + 1 střední nesou talířovitou střechu.

Stará cukrárna dožila jak po funkční, technické i morální stránce a bylo rozhodnuto, že se odstraní a na její místo se měla v této studii hledat funkce nová. Původní myšlenka byla postavit stavbu novou. Jak potvrzují předešlé texty, není místo pro takovou stavbu vhodné. Sevření komunikacemi dává místu neklid.

parkvyk1vparkvyk2vparkvyk3v

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky