Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Radnice - historie a současnost

Radnice patřily ve městech k nejvýznamnějším stavbám, a to jak po stránce společenského významu, tak i z hlediska architektonického řešení. Měšťané v nich vyjadřovali svá práva, moc, reprezentaci, bohatství, smysl pro spravedlnost i vztah k výtvarnému umění. Dá se říci, že do radnic se promítnul i dějinný vývoj měst.

radnice1v

Radnice ve Šternberku stávala již snad od středověkých počátků na dnešním místě podhradí na Horním náměstí, ačkoliv první zprávy o ní pocházejí až z konce 16. století. V roce 1627 shořela ve Šternberku stará radnice a v roce 1638 si zde měšťané postavili radnici novou, dokumentovanou mimo jiné na vedutě z roku 1727.

radnice2vradnice3v

Radnice byla v tomto období jednopatrová budova s vysokou atikou a střední představěnou věží, ukončenou cibulovitou bání s lucernou. Do prvního patra se vstupovalo schodištěm po obou stranách věže, v nároží zdobila průčelí bosáž. Přes zajímavou kompozici budovy radnice nelze opomenout její drobné měřítko, jež kontrastovalo s významem Šternberka a bylo vysvětlitelné válečným událostmi té doby. V roce 1675 došlo na radnici k menším dispozičním úpravám, ale v roce 1868 byla budova zbořena a nahrazena novou radnicí, jejíž podoba přetrvává do současnosti.

radnice4vradnice5v

Demolice staré radnice a stavba nové patřila k nejcitelnějším stavebním zásahům poloviny 19. století. Další záznamy ke stavebním úpravám radnice pocházejí z roku 1924, kdy byla radnice renovována, v té době zde byl umístěn i poštovní úřad. Další větší adaptace byly provedeny v létě 1928 v zasedacím sále radnice stavební firmou M. Helma podle plánů městského stavebního úřadu. Sál byl tehdy spojen se sousední poradní místností a vybaven novým vnitřním zařízením.

radnice6vradnice7v

Šternberská kronika uvádí, že starosta A. Pauler ve své novoročním projevu v lednu 1939 představil velkorysé plány nové nacistické správy na obnovu a výstavbu města, kdy byla plánována i výstavba nové radnice a budovy NSDAP. K naplnění těchto slibů však již nedošlo. Na začátku devadesátých let minulého století byly provedeny dílčí úpravy vnitřních dispozic radnice.

 

radnice8vradnice9v

V roce 2009 byly zahájeny práce na bezbariérových úpravách radnice, kdy bude v objektu nově k dispozici výtah a odpovídající sociální zařízení. Realizací těchto úprav dojde k odstranění posledních architektonických bariér v budovách městského úřadu. V polovině června 2009 byly také zahájeny vnější úpravy radnice spočívající v sanaci vlhkosti celého suterénu a prvního patra objektu a s tím související opravě fasády radnice.

radnice10vradnice11vradnice12vradnice13vradnice14vradnice15vradnice16vradnice17vradnice18v


 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky