Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučená a použitá literatura

Fischer, Richard: Poněmčené Šternbersko a Unčovsko. Olomouc 1923.
Hlůzová, Vlasta: Šternberské ulice. Šternberk 2002. 
Hrubý, František: Severní Morava v dějinách. Brno 1947. 
Janák, Jan – Hladíková, Zdeňka – Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha 2005.
Kaňák, Bohdan – Koudela, Miroslav – Mracký, Jan: Šternberk slovem a obrazem. Šternberk 1996. 
Kašpar, Zdeněk – Koudela, Miroslav: Švédové v Olomouci (1642 – 1650). Olomouc 1995.
Kočí, Jiří: Podzim 1918 ve Šternberku. KZMŠ 10/1988, s. 3 – 4.
Kollmann, Vítězslav: Ikonografie Šternberka. Olomouc 1987. 
Koudela, Miroslav: Z dějin městského soudnictví ve Šternberku. Kulturní zpravodaj města Šternberka (dále jen KZMŠ), 1/1990, s. 9 – 10.
Týž: Z dějin městského soudnictví ve Šternberku. KZMŠ 2/1990, s. 7 – 8.
Týž: Smolná kniha města Šternberka. In: Okresní archív v Olomouci 1990, Olomouc 1991, s. 85 - 86.
Týž: 1269 – První písemná zmínka o šternberském hradu. KZMŠ 1/1989, s. 10 – 12.
Týž: 1364 – Albert ze Šternberka, biskup zvěřínský, osvobozuje město Šternberk od úmrti. KZMŠ 2/1989, s. 12 – 14.
Týž: Setkání králů mezi Olomoucí a Šternberkem v dubnu 1469. KZMŠ 4/1989, s. 17 – 18 a KZMŠ 5/1989 s. 13 – 14.
Týž: Třicetiletá válka v dějinách Šternberka. KZMŠ 3/1988, s. 15 – 17, KZMŠ 4/1988, s. 12 – 13, KZMŠ 5/1988 s. 21 – 23, KZMŠ 6/1988, s. 14 – 15, KZMŠ 8/1988, s. 10 – 11, KZMŠ 9/1988, s. 15 – 17, KZMŠ 10/1988, s. 16 – 18, KZMŠ 11/1988, s. 14 – 15, KZMŠ 12/1988, s. 10 – 11.
Týž: Šternberk ve stínu Francouzské revoluce (1789 – 1815). KZMŠ 10/1989, s. 13 – 14 a KZMŠ 11/1989, s. 9 – 10.
Týž: Z počátků dělnického hnutí ve Šternberku. KZMŠ 12/1989, s. 9 – 11.
Týž: Šternberk v době 1. světové války. KZMŠ 9/1989, s. 13 – 14.
Týž: 4. březen 1919 ve Šternberku. KZMŠ 3/1989, s. 11 – 13.
Týž: K událostem před padesáti lety. KZMŠ 9/1988, s. 6 – 8.
Láznička, František: Češi ve Šternberku. Šternberk 1968.
Matějek, František: Morava za třicetileté války. Praha 1992.
Maliva, Josef: Výtvarné památky renesančního slohu ve Šternberku. Šternberk 2004.
Morav, Karel: Staré šternberské obrázky. Šternberk 2002.
Týž: Šternberk za třicetileté války. Strojopis, Olomouc 1972.
Týž: K náboženským poměrům na bývalém šternberském panství v 16. a 17. století. Strojopis, Olomouc 1961.
Týž: Spory městské rady a zámku s klášterem augustiniánů ve Šternberku v 16. a 17. století. Strojopis, Olomouc nedat.
Týž: Historický místopis města Šternberka I, Státní okresní archív v Olomouci, fond Pozůstalost Karla Morava Š 8 – 27, inv. č. 79, kart.5.
Týž: Historický místopis města Šternberka II, Státní okresní archív v Olomouci, fond Pozůstalost Karla Morava Š 8 – 27, inv. č. 81, kart. 6.
Plaček, Miroslav: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. 
Polišenský, Josef: Třicetiletá válka a český národ. Praha 1960.
Řezaninka, Dušan: Karlův diplomat Albert ze Šternberka. Strojopis, Praha 1980.
Spurný, František: Sovinecké panství a třicetiletá válka. In: Sborník prací k sedmdesátinám univerzitního profesora PhDr. Ladislava Hosáka. Olomouc 1968.
Stief, Wilhelm: Geschichte der Stadt Sternberg. Schaffhausen 1934.
Týž: Illustrierte Geschichte der Stadt Sternberg. Šternberk 1894.
Týž: Topographie des politischen Bezirkes Sternberg. Šternberk 1896.
Togner, Milan: Umění baroka ve Šternberku. Šternberk 2002.
Valíček, Josef: Místopis Šternberska 1848 – 1960. Olomouc 1970. 
Válka, Josef: Dějiny Moravy II. Brno 1995. 
Vítek, Tomáš: Stavební rozmach Šternberka v období klasicismu. Šternberk 2002.

Černá kronika - literatura:
Koudela, Miroslav: Zločin z lásky. KZMŠ 3/1990, s. 9 – 10.
Týž: Kouzla č čáry. KZMŠ 4/1990, s. 10 – 11.
Týž: Hnojická Maryša. KZMŠ 5/1990, s. 9 – 10.
Týž: Vrazi, lupiči a škůdci zemští. KZMŠ 6/1990, s. 5 – 6.
Týž: Loupežná přepadení. KZMŠ 10/1990, s. 9 – 10.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže