Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 6. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 18. 9. 2019 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 18.09.2019
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města za uplynulé období
4. Hospodaření města Šternberka za 1. pololetí 2019
5. Zápisy z jednání finančního výboru
6. Zápis z kontrolního výboru
7. Investice 2019 - aktualizace (změna 4), Krytý bazén - informace
8. Stížnost na stav cesty ležící na pozemku parc. č. 5695/1 v k. ú. Šternberk
9. Spolek odpady Olomouckého kraje, z.s.
10. Zásobník nových ulic - aktualizace
11. Změny příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti školství a kultury
12. Žádosti AMK EH o zvýšení dotací
13. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Šternbersku na období 2020-2023
14. Poskytnutí příspěvku na investice organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
15. Žádosti o individuální dotace - sociální oblast
16. Smluvní pokuta CONE-stavitelství, a.s.
17. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Šternberk
18. Smlouva o zajištění plnění úkolů jednotky SDH města Šternberka a smlouva o finančním příspěvku s ČR - HZS Olomouckého kraje
19. Záměr bezúplatného převodu nemovitostí z vlastnictví Města Šternberka do vlastnictví ČR, HZS Olomouckého kraje
20. Záměr prodeje budov č. p. 67 a č. p. 68 v k. ú. Šternberk - Opavská 2, 4
21. Záměr prodeje bytových jednotek v bytových domech Olomoucká 111 a Olomoucká 113 oprávněným nájemcům
22. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3637/2 v k. ú. Šternberk
23. Záměr prodeje pozemku parc. č. 5221/8 a části pozemku parc. č. 5221/5 v k. ú. Šternberk
24. Záměr směny pozemků v lokalitě Vinný vrch
25. Prodej bytové jednotky dle veřejné nejvyšší nabídky
26. Prodej částí pozemku parc. č. 4923 v k. ú. Šternberk
27. Prodej pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. Šternberk
28. Prodej pozemků parc. č. 3198/1 a parc. č. 3197/2 v k. ú. Šternberk
29. Prodej pozemků parc. č. 88/2 a parc. č. 88/4 v k. ú. Těšíkov
30. Směna pozemku parc. č. 4640/5 a části pozemku parc. č. 4621/13 v k. ú. Šternberk
31. Mimořádné odměny starosty a místostarostů
32. Diskuse členů zastupitelstva města
33. Diskuse občanů
34. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže