Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Rekonstrukce dopadové plochy na dětském hřišti ve Šternberku, ulice Jiráskova

 

Název zakázky

Rekonstrukce dopadové plochy na dětském hřišti ve Šternberku, ulice Jiráskova

Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem díla je oprava dopadové plochy na dětském hřišti ve Šternberku, ulice Jiráskova. Rozsah stavebních prací je blíže specifikován ve výkaze výměr, který je přílohou výzvy.
Zahájení zadání 12.02.2018
Nabídky do 26.02.2018 do 10 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět.
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

pdfVýzva
docKrycí list
docxNávrh smlouvy o dílo
docxObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
xlsxVýkaz výměr
jpgFoto

pdfDodatečná informace č. 1

pdfInformace o výsledku VŘ

  

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže