Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Mateřská škola Šternberk, Komenského ulice – oprava střech

 

Název zakázky

Mateřská škola Šternberk, Komenského ulice – oprava střech

Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky je oprava krytiny střech mateřské školy na Komenského ulici ve Šternberku – provedení nové povlakové krytiny střech objektů z modifikovaných asfaltovaných pásů. Součástí díla je i provedení nových výlezů na střechy objektů a s prováděnými pracemi související úpravy a revize klempířských výrobků, soustavy bleskosvodů, likvidace vybouraného materiálu a další účtované činnosti dodavatele
Zahájení zadání 24.05.2017
Nabídky do 08.06.2017 do 14:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy o dílo
docObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
pdfZaměření ploch
xlsxVýkaz výměr

pdfOznámení o vyloučení
pdfOznámení o výsledku výběrového řízení
pdfSmlouva o dílo - Bohdan Pazdera


  

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže