Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk – oprava most M1 Dolní Žleb

 

Název zakázky Město Šternberk – oprava most M1 Dolní Žleb
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky je oprava mostu M1 přes tok Sitka v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., Tovární 1129/41a, Olomouc, ze srpna 2016. Jedná se opravu stávajícího mostu na místní komunikaci. Stávající NK je v havarijním stavu, a proto bude odstraněna. Válcované nosníky budou očištěny, odrezivěny, natřeny, ocelové výmětové trubky budou odstraněny a nahrazeny spřaženou žel. bet deskou, včetně všech dalších souvisejících konstrukcí.
Zahájení zadání 01.02.2017
Nabídky do 22.02.2017 do 13:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo předpokládanou hodnotu veřejné zakázky neuvádět.
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdftext výzvy (textová část zadávací dokumentace)
dockrycí list
docnávrh smlouvy o dílo
docxobchodní podmínky
docčestné prohlášení – ZKP
docčestné prohlášení – TKP
zipprojektová dokumentace
xlsvýkaz výměr

pdfDodatečná informace č. 1
pdfDodatečné informace č. 2

pdfOznámení o výsledku

pdfSmlouva o dílo

 

  

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže