Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Altán v Tyršových sadech v k.ú. Šternberk – 1. etapa

 

Název zakázky Altán v Tyršových sadech v k.ú. Šternberk – 1. etapa
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky jsou stavební práce 1. etapy záchranných prací na nemovité kulturní památce – kubistickém altánu v Tyršových sadech ve Šternberku, související především se statickým zabezpečení objektu, tj. bourací práce, sanace konstrukcí (trhliny ve stávajícím zdivu), stavební úpravy v oblasti základů stavby, odvodnění základů drenáží, vsakovací jáma, kanalizační potrubí atd.
Zahájení zadání 23.11.2016
Nabídky do 08.12.2016 do 10:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy o dílo
docxObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
xlsxVýkaz výměr
zipProjektová dokumentace

pdfOznámení o výsledku výběrového řízení
pdfSmlouva o dílo
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže